(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2011
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 18/10/2011 Lượt xem: 20

Hiện nay đã có kết quả thi tuyển công chức, thông báo điểm được công bố tại Cục thống kê Đà Nẵng. Mời các thí sinh xem kết quả tại bảng thông báo đặt tại địa chỉ 310 Hoàng Diệu - Đà Nẵng.

Hiện nay đã có kết quả thi tuyển công chức, thông báo điểm được công bố tại Cục thống kê Đà Nẵng. Mời các thí sinh xem kết quả tại bảng thông báo đặt tại địa chỉ 310 Hoàng Diệu - Đà Nẵng.

Các thắc mắc liên quan gởi về phòng Tổ chức Hành chính Cục Thống kê Đà Nẵng.

310 Hoàng Diệu - Đà Nẵng

(84) 0511 3574916

danang@gso.gov.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn