(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2012
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 13/03/2012 Lượt xem: 55

Ngày 9 tháng 3 năm 2012, lãnh đạo Cục Thống Kê phối hợp Ban chấp hành Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2012 văn phòng Cục Thống kê. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Cục Thống kê, tất cả cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng Cục đến dự.

 

Ngày 9 tháng 3 năm 2012, lãnh đạo Cục Thống Kê phối hợp Ban chấp hành Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2012 văn phòng Cục Thống kê. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Cục Thống kê, tất cả cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng Cục đến dự.
Mở đầu đồng chí Lê Đức Tráng đọc bản dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác phong trào CBCC-VC năm 2011 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2012. Năm 2011 toàn ngành đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tích cực nghiên cứu khoa học, xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở được Tổng Cục Thống kê đánh giá tăng 13 bậc so năm trước. Năm 2012, công tác thi đua toàn ngành Thống kê Đà Nẵng cố gắng giữ vững mức tăng thứ bậc trong thi đua so với năm 2011. Toàn Ngành phải cố gắng vận dụng những khả năng sẵn có để thực hiện các nhiệm vụ, các công việc một cách hiệu quả nhất nhằm tiết kiệm tăng thêm thu nhập cho CBCC-VC. Tiếp tục đổi mới việc quản lý thu chi tài chính đúng với quy định của nhà nước. Trong thời gian đến sẽ cố gắng đầu tư sửa chữa máy móc thiết bị cũ kỹ, hư hỏng nặng, từng bước khắc phục những khó khăn về trang thiết bị làm việc. Trước mắt, do khó khăn về kinh phí theo quy định của Nghị quyết 11 vẫn đang còn hiệu lực nên chưa thể mua sắm mới.Công tác tuyển dụng sắp xếp cán bộ công chức viên chức trong thời gian qua đã thực hiện đúng theo quy trình và tương đối đầy đủ cho các đơn vị. Sắp tới tạo điều kiện hơn nữa cho cán bộ công chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay Tổng cục đã phê duyệt và đã cấp kinh phí xây dựng. Dự kiến trong thời gian đến, Cục sẽ thuê trụ sở làm việc tạm thời sao cho đảm bảo điều kiện làm việc và sinh hoạt được diễn ra bình thường. Quy chế chi tiêu nội bộ cần được sửa đổi bổ sung trên cơ sở các ý kiến đã được thống nhất trong hội nghị Cán bộ Công chức Viên chức.
Hội nghị Cán bộ Công chức, Viên chức 2012 đã thể hiện rõ dân chủ, công khai, toàn thể CBCC-VC bàn bạc, đóng góp thảo luận, không khí diễn ra rất sôi nổi và nghiêm túc. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết cán bộ công chức, viên chức 2012.
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn