(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tổng cục Thống kê: Chọn kiến trúc tổng thể
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 15/03/2012 Lượt xem: 12

Ngày 18/8/2011 Tổng cục Thống kê đã họp bàn về xây dựng Kiến trúc tổng thể cho mô hình ứng dụng CNTT nhằm hiện đại hoá hoạt động nghiệp vụ của đơn vị.

Ngày 18/8/2011 Tổng cục Thống kê đã họp bàn về xây dựng Kiến trúc tổng thể cho mô hình ứng dụng CNTT nhằm hiện đại hoá hoạt động nghiệp vụ của đơn vị.

Cuộc họp do Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Văn Liệu chủ trì. Các đại biểu tham dự cuộc họp là lãnh đạo và đại diện các Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc TCTK.

Tổng cục Thống kê là cơ quan thứ 2 (sau UBND thành phố Đà Nẵng) trên cả nước xây dựng Kiến trúc tổng thể cho dự án ứng dụng CNTT hướng tới mô hình chính phủ điện tử.

Đây là lực lượng chủ lực trong việc tổ chức mọi hoạt động nghiệp vụ của Tổng cục Thống kê (TCTK) và vì thế có vai trò quyết định trong việc lựa chọn mô hình kiến trúc tổng thể (Enterprise Architecture-EA) phù hợp nhất cho mình.

Được biết, đây là Tiểu dự án số 2 thuộc Dự án phát triển CNTT-TT Việt Nam (VICTDP/ IDA) từ nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới theo khoản vay số 4116-VN. Và Liên danh Leading Associates & DTT Group là đơn vị tư vấn triển khai gói thầu này.

Đây là dự án ứng dụng CNTT lớn nhất từ trước đến nay của TCTK với mục tiêu xây dựng một hệ thống thông tin thống kê hiện đại, thống nhất trên phạm vi cả nước, phát triển phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế nhằm hỗ trợ hiệu quả mọi hoạt động kinh tế xã hội trong nước và hội nhập quốc tế. Để làm việc đó, TCTK cần xây dựng EA cho toàn bộ hệ thống thông tin này. Đó là bức tranh toàn cảnh động phản ánh rõ trạng thái hiện tại của TCTK với đầy đủ các đặc điểm về tổ chức dữ liệu, quy trình nghiệp vụ thống kê, các quy tắc và phương tiện xử lý dữ liệu thống kê, cấu trúc tổ chức và lực lượng cán bộ của ngành Thống kê,…

Đối diện với trạng thái hiện tại là trạng thái mong muốn đạt tới trong tương lai hướng tới tầm nhìn, sứ mệnh và các mục tiêu mà TCTK phấn đấu đạt tới. Giữa 2 trạng thái này là tất cả những việc cần phải làm với nhiệm vụ chuyển đổi quy trình nghiệp vụ đóng vai trò là trục phát triển chính, đi cùng với nó là hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê được quản lý thống nhất bằng các siêu dữ liệu (metadata).

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn