(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng Tháng 02 năm 2012
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 22/03/2012 Lượt xem: 33

Trích báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 2 năm 2012 của phòng Tổng Hợp Cục Thống kê Đà Nẵng.

I. SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ

1. Công nghiệp

* Chính thức tháng 01 năm 2012 giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ước đạt 1.507 tỷ đồng. Tính theo giá so sánh 2010, giá trị sản xuất công nghiệp bằng 68,02% so với tháng 12/2011, trong đó: Công nghiệp khai thác mỏ giảm 40,65%; Công nghiệp chế biến giảm 34,84% và Sản xuất tập trung và phân phối điện, ga, nước và xử lý nước thải tăng 7,72% so với tháng 12/2011.

Qua điều tra mẫu 111 doanh nghiệp về lao động có 13 doanh nghiệp có số lượng lao động tăng và 25 doanh nghiệp có số lượng lao động giảm (giảm 391 lao động). Sau tết tình trạng biến động lao động thường xảy ra do công nhân về quê ăn tết chưa đi làm lại ngay, mặt khác lao động hay thay đổi do công nhân có xu hướng tìm việc khác để có thu nhập cao hơn vì vậy ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất của các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động phổ thông như dệt may, sản xuất linh kiện điện tử, sản xuất đồ chơi…

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 01 năm 2012 thành phố bằng 74,66% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: ngành công nghiệp khai thác bằng 68,04%; ngành công nghiệp chế biến bằng 73,96%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện nước bằng 98,08% so với cùng kỳ năm trước.

* Ước tính tháng 02/2012, giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ước đạt 2.002 tỷ đồng.

So với tháng 01/2012, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 2/2012 ước tăng 21,58% trong đó: công nghiệp khai thác mỏ tăng 24,23%; công nghiệp chế biến tăng 21,81%; công nghiệp điện nước tăng 13,35%.

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 2/2012 thành phố tăng 48,25% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: ngành công nghiệp khai thác tăng 27,17%; ngành công nghiệp chế biến tăng 50,03%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện nước tăng 24,45% so với cùng kỳ năm trước.

* Ước tính 2 tháng đầu năm 2012, giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) ước đạt 3.509 tỷ đồng, tăng 24,10% so cùng kỳ năm trước, trong đó: công nghiệp khai thác mỏ tăng 4,86%; công nghiệp chế biến tăng 23,38%; công nghiệp điện nước tăng 33,08% so cùng kỳ năm trước.

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm 2012 trên địa bàn thành phố tăng 1,94% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: ngành công nghiệp khai thác bằng 92,51%; ngành công nghiệp chế biến tăng 1,96%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện nước tăng 10,53% so với cùng kỳ năm trước.

2. Nông, lâm nghiệp và thủy sản

Diện tích lúa vụ Đông Xuân 2011-2012 đã gieo trồng được 3.163,8 ha, giảm 479,9 ha so với vụ Đông Xuân 2010-2011, nguyên nhân diện tích lúa giảm do thành phố tiếp tục qui hoạch, chỉnh trang đô thị. Các loại cây lương thực hoa màu khác phát triển bình thường.

Tình hình chăn nuôi của thành phố phát triển bình thường. Thành phố đã chỉ đạo tăng cường công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc gia cầm trên địa bàn, đặc biệt là các địa bàn giáp ranh tỉnh Quảng Nam (tỉnh công bố dịch bệnh H5N1).

Từ đầu năm đến nay ngành Lâm nghiệp đã tổ chức được 37 đợt truy quét tại rừng, lập biên bản 10 vụ vi phạm hành chính, tạm giữ 11 m3 gỗ xẻ và 1 xe mô tô, thả lại môi trường tự nhiên một số động vật hoang dã. Tính từ đầu năm đến nay chưa có vụ cháy rừng nào xảy ra trên địa bàn thành phố.

Sản lượng khai thác thủy sản 2 tháng đầu năm 2012 thành phố Đà Nẵng ước đạt 4.212 tấn, giảm 1.181 tấn so với cùng kỳ năm 2011, nguyên nhân giảm do thời tiết không thuận lợi cho việc ra khơi đánh bắt. Các nghề khai thác chính trong tháng là: lưới vây, lưới cản, lưới cước.

Nuôi trồng thủy sản phát triển tương đối thuận lợi do thời tiết tốt, gồm các loại cá rô phi, cá trôi, cá trắm, cá mè…

3. Thực hiện vốn đầu tư

Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trong tháng 1/2012 thực hiện được 393 tỷ đồng. Trong đó: vốn cân đối ngân sách thành phố thực hiện 306,15 tỷ đồng, chiếm 77,84% so với tổng số. Trong tháng 1/2012 vốn đầu tư thực hiện thấp do tết nguyên đán rơi vào tháng 1/2012, thời gian nghỉ tết kéo dài nên ảnh hưởng đến khối lượng công việc.

Dự kiến tháng 02 năm 2012, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn của Nhà nước do địa phương quản lý thực hiện được 584 tỷ đồng. Trong đó: vốn cân đối ngân sách thành phố thực hiện được 455 tỷ đồng.

4. Vận tải

* Doanh thu: Doanh thu hành khách ước trong 2 tháng đầu năm 2012 có tăng ở hầu hết các ngành đường. Tổng doanh thu vận tải, bốc xếp và các dịch vụ, đại lý vận tải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chính thức tháng 1/2012 đạt 392 tỷ đồng, tăng 22,78% so với tháng 1/2011. Dự ước doanh thu vận tải tháng 2/2012 đạt 478 tỷ đồng, tăng 21,88% so tháng trước. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2012 doanh thu vận tải ước đạt 870 tỷ đồng, tăng 60,21% so cùng kỳ năm trước.

* Sản lượng:

Do nhu cầu đi lại các tháng trước và sau Tết, khối lượng hành khách vận chuyển tháng 01 và tháng 02 năm 2012 tăng, ước tính khối lượng luân chuyển tháng 02 đạt 241 triệu HK.KM tăng 18,5% so cùng kỳ năm 2011. Khối lượng luân chuyển hàng hóa tháng 02/2012 đạt 489 triệu Tấn Km tăng 50% so cùng kỳ năm 2011.

* Hàng hoá thông qua cảng: Tổng sản lượng hàng hóa thông qua Cảng tháng 01 năm 2012 đạt 336 nghìn tấn tăng 28% so tháng 01 năm 2011. Trong đó: hàng nhập khẩu đạt 65.662 tấn bằng 85% so tháng 01 năm 2011, hàng xuất khẩu đạt 184.549 tấn tăng 106% so cùng kỳ năm trước, và hàng nội địa đạt 86.232 tấn bằng 90% so tháng 01 năm 2011.

Dự ước tháng 02 năm 2012 sản lượng hàng hóa thông qua cảng là 280 nghìn tấn và doanh thu ước đạt 20.457 triệu đồng. Cộng dồn 2 tháng đầu năm 2012 sản lượng hàng hóa thông qua cảng là 616 nghìn tấn, tăng 21,32% so cùng kỳ năm 2011.

5. Thương mại

a/ Về lưu chuyển hàng hoá:

* Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 02/2012 ước đạt 3.789 tỷ đồng, giảm 3,68% so tháng trước và tăng 27,4% so cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá thì chỉ còn tăng 11% so cùng kỳ).

Trong tổng mức: Thương nghiệp là nhóm ngành chiếm lớn nhất (70,05% so tổng mức), đã giảm 5,24% so tháng trước, và tăng 29,73% so cùng kỳ. Các nhóm ngành hàng như khách sạn, nhà hàng vẫn tăng do nhu cầu vui chơi, giải trí, du lịch trong tháng đầu của năm âm lịch tăng mạnh. Khách sạn, nhà hàng chiếm 13,03% tổng mức, tăng 3,38% so tháng trước, tăng 17,83% so cùng kỳ. Du lịch chiếm 0,9% tổng mức, tăng 4,12% so tháng trước, tăng 29,83% so cùng kỳ. Dịch vụ (trong đó chiếm tỷ lệ lớn là dịch vụ bất động sản và dịch vụ tư vấn) chiếm 16,01% giảm 2,49% so tháng trước, tăng 25,6% so cùng kỳ.

b, Về ngoại thương:

Tháng 2/2012 là tháng sau Tết âm lịch Nhâm Thìn nên hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã dần đi vào ổn định. Dự đoán kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 2/2012 tăng 11,2% so tháng trước nhưng tăng khá cao so năm trước do tháng 2 năm 2011 là tháng Tết thời gian hoạt động của tháng 2/2012 nhiều ngày hơn và ổn định hơn so với tháng 2/2011.

* Dự ước kim ngạch xuất khẩu tháng 02 năm 2012 của Tp Đà Nẵng đạt 54,84 triệu USD, tăng 11,2 % so tháng trước, và tăng 28,69% so cùng kỳ năm trước.

+ Hàng thủy hải sản ước đạt 5 triệu USD bằng 9,6% so tổng kim ngạch xuất khẩu của TP Đà Nẵng, tăng 16,06% so cùng kỳ.

+ Hàng CN-TTCN ước đạt 49,83 triệu USD bằng 90,4% so tổng kim ngạch xuất khẩu của TP Đà Nẵng, tăng 32,52% so cùng kỳ.

+ Riêng nhóm hàng nông-lâm sản 2 tháng đầu năm 2012 không thực hiện do các doanh nghiệp chưa ký được hợp đồng tiêu thụ mới.

* Cộng dồn 2 tháng đầu năm 2012 kim ngạch xuất khẩu của Tp Đà Nẵng đạt 104 triệu USD, tăng 15,35 % so cùng kỳ năm trước, trong đó tăng cao nhất là khu vực kinh tế tư nhân tăng 35,81 % so cùng kỳ năm trước.

* Ước kim ngạch nhập khẩu tháng 2/2012 đạt 61,55 triệu USD tăng 21,32% so tháng trước và tăng 26,72% so cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp chủ yếu nhập khẩu nguyên vật liệu để gia công hàng xuất khẩu, tháng 2/2012 là thời điểm các doanh nghiệp chuẩn bị nguyên liệu cho các hoạt động xuất khẩu trong năm nên kim ngạch nhập khẩu tương đối ổn định.

* Lũy kế 2 tháng đầu năm 2012 kim ngạch nhập khẩu của Tp Đà Nẵng đạt 112 triệu USD, tăng 5,81 % so cùng kỳ năm trước, trong đó tăng cao nhất là khu vực kinh tế tư nhân tăng 9,82 % so cùng kỳ năm trước.

c, Chỉ số giá tiêu dùng

* Chỉ số chung giá tiêu dùng tháng 02/2012 so tháng trước tăng 1,40%, thấp hơn so mức tăng của cùng kỳ năm trước. Khu vực thành thị tăng 1,40%, khu vực nông thôn tăng 1,44%. Chỉ số giá tháng này tăng cao nhất là giá nhóm nhà ở điện nước chất đốt và VLXD tăng 2,29%, tiếp đến giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,22%, giá nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,59%, các nhóm còn lại tăng thấp hơn mức tăng bình quân chung.

Các nhóm còn lại tăng giá thấp hơn bình quân chung.

Về giá vàng, sau hai tháng giảm giá liên tục thì tháng 02/2012 giá vàng tăng giá chút ít tăng 3,03%. Giá đô la Mỹ giảm nhẹ 0,39% so tháng trước.

* Chỉ số giá tháng 02/2012 so với cùng kỳ năm 2011 tăng 15,8%, mức tăng chung cao hơn so với mức tăng của năm trước, chỉ số giá các nhóm hàng so cùng kỳ tăng không đồng đều.

Những nhóm hàng tăng khá cao so với mức tăng bình quân chung như: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 20,41% trong đó lương thực tăng 22,83%, thực phẩm tăng 21,26%, giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 23,07%. Những nhóm hàng còn lại tăng thấp hơn giá bình quân chung, riêng nhóm hàng bưu chính viễn thông giảm 1,55% so cùng kỳ.

Giá vàng tăng so cùng kỳ là 25,59%, giá Đô la Mỹ tháng 2/2012 giảm 1,05% so với cùng kỳ năm trước.

* Chỉ số giá tháng 02/2012 so với tháng 12 năm 2011 tăng 2,35%, những nhóm hàng có chỉ số tăng cao hơn so với mức chung là: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,0%, đồ uống và thuốc lá tăng 4,05%, nhà ở điện nước chất đốt và VLXD tăng 4,51%.

II. VĂN HÓA, XÃ HỘI VÀ ĐỜI SỐNG

1. Tình hình hỗ trợ Tết :

1.1 Hỗ trợ các đối tượng chính sách

Đối tượng chính sách được nhận quà tết, hỗ trợ Tết là 35.955 người với số lượt nhận quà trên 68.487 lượt; tổng giá trị hơn 19,1 tỷ đồng. Số quà này được hình thành từ nhiều nguồn ngân sách. Chia ra Trung ương (quà của Chủ tịch nước) là 5,35 tỷ đồng, ngân sách UBND Thành phố là 10,87 tỷ đồng, ngân sách quận 2.4 tỷ đồng và ngân sách phường là 0,5 tỷ đồng

+Quà tết của Chủ tịch nước cho 21.137 đối tượng chính sách, kinh phí 4.448,2 triệu đồng;

+Quà của UBND thành phố cho 35.257 đối tượng chính sách với kinh phí 10.611,1 triệu đồng;

+Các cấp lãnh đạo thành phố đi thăm và tặng quà cho các gia đình, đối tượng chính sách, các đơn vị, địa phương với kinh phí trên 330 triệu đồng;

+Kho Bạc tạm ứng kinh phí chi trợ cấp đối tượng chính sách tháng 1 và 2 trước Tết;

+Các cấp chính quyền quận/huyện, phường/xã tích cực hỗ trợ cho các đối tượng chính sách. Cụ thể:

oQuận Hải Châu: 294 suất quà từ ngân sách quận cho đối tượng chính sách người có công trị giá 172,7 triệu đồng;

oQuận Sơn Trà: chi quà của quận cho 1650 lượt đối tượng với tổng kinh phí 248,3 triệu đồng; chi quà phường cho 641 lượt đối tượng với tổng kinh phí 53,5 triệu đồng;

oQuận Cẩm Lệ: chi quà của quận trên 122 triệu để hỗ trợ các đối tượng chính sách và các đối tượng xã hội khác.; quà của các tổ chức cá nhân trên địa bàn quận cho các đối tượng xã hội trị giá 640,7 triệu đồng;

1.2 Hỗ trợ các hộ nghèo

Số người nghèo, người neo đơn và có hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ tết là trên 112.116 lượt người, tổng số tiền ước tính là 19,9 tỷ đồng ; trong đó từ ngân sách thành phố là 16,9 tỷ đồng, từ ngân sách quận/huyện ước tính 3,4tỷ đồng; ngân sách xã 0,8 tỷ và từ các nguồn khác 1 tỷ đồng. Với chính sách cụ thể:

UBND thành phố trợ giúp lương thực cho hộ nghèo trong dịp tết với 73.333 khẩu, mỗi khẩu 15kg gạo, tổng số lương thực 1.100 Tấn, kinh phí 11.967 triệu đồng. Công tác hỗ trợ tết đã hoàn thành trước ngày 19/1/2012 (nhằm ngày 26/12 AL).

UBND thành phố chi hỗ trợ 608 hộ đặc biệt nghèo không còn sức lao động thuộc diện trợ cấp hàng tháng với mức 500.000đ/hộ, 1.933 hộ đặc biệt nghèo còn khả năng lao động (nhóm 1 và 2) với mức 250.000đ/hộ.

+Các cấp chính quyền quận/huyện, phường/xã tích cực hỗ trợ cho các đối tượng hộ nghèo và hộ nghèo đặc biệt. Cụ thể:

oQuận Liên Chiểu chi hỗ trợ từ kinh phí quận 5 triệu đồng, kinh phí các phường 1,5 triệu, các tổ chức khác 557 triệu; cấp 6 tấn gạo cứu trợ, trị giá 120 triệu đồng cho nhân dân;

oQuận Thanh Khê: trợ cấp 31.140 kg gạo cho 2067 nhân khẩu, trị giá 373,68 triệu đồng; trợ cấp 760,8 triệu đồng cho 1902 hộ nghèo;

oQuận Hải Châu: chi 84 suất quà từ ngân sách quận cho đối tượng xã hội trị giá 34,2 triệu đồng; các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước chi 1135 suất quà trị giá 479,1 triệu đồng cho hộ nghèo (Công ty Cổ phần Vincom trao quà Tết cho 250 hộ nghèo, đặc biệt nghèo của quận, mỗi suất quà là 500 ngàn đồng, tổng trị giá 125 triệu đồng; Thành Đoàn Đà Nẵng trao tặng quà tết 150 hộ nghèo, đặc biệt nghèo của quận cũng đã được, mỗi suất quà là 250 ngàn đồng; tổng trị giá 37 triệu 500 ngàn đồng. Tập đoàn Thiên Thanh trao tặng 500 suất quà cho hộ nghèo trên địa bàn quận Hải Châu; trị giá mỗi suất quà là 500 ngàn đồng; tổng trị giá là 250 triệu đồng. Chương trình “SCB chăm lo cho người nghèo” (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn) trao tặng quà tết cho 130 hộ nghèo của quận, trị giá mỗi suất quà 200 ngàn đồng; tổng trị giá là 26 triệu đồng; Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo thành phố Đà Nẵng trao quà cho 30 đối tượng của quận, tổng trị giá 18 triệu 600 ngàn đồng.). 130 suất quà trị giá 24,8 triệu cho con em hộ nghèo;

oQuận Sơn Trà: từ ngân sách quận đã trợ cấp cho 97 hộ đặc biệt nghèo không còn khả năng lao động trị giá 97 triệu đồng; trợ cấp cho 260 hộ đặc biệt nghèo còn khả năng lao động (nhóm 1+2) trị giá 52 triệu đồng; ; trợ cấp cho 145 hộ đặc biệt nghèo còn khả năng lao động (nhóm 3) trị giá 87 triệu đồng; Các phường hỗ trợ 500 kg gạo cho các đối được đặc biệt nghèo;

oHuyện Hòa Vang: quà cho 4332 đối tượng với tổng số tiền là 1051,6 triệu đồng; UBND các xã cho 245 hộ nghèo có trẻ mồ côi, người khuyết tật tri giá 55,9 triệu đồng; các tổ chức, đơn vị, cá nhân cho 8039 đối tượng trị giá 2091,7 triệu đồng;

1.3 Hỗ trợ các đối tượng khác

Các đối tượng tặng quà nhận dịp Tết nguyên đán năm 2012 được mở rộng ở nhiều nơi, không chỉ là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn mà còn là cựu TNXP, cựu tù yêu nước, cán bộ hưu trí, cán bộ TDP, hội viên hội người mù có hoàn cảnh khó khăn…Trong đó có nhiều đối tượng mới như người dân thuộc diện giải tỏa, giáo viên, phạm nhân, xe thồ xích lô... Ngoài ra cũng nhân dịp tết, UBND Thành phố đã có nhiểu chủ trương hỗ trợ thiết thực cho những người phục vụ. Theo số liệu thống kê ước tính, đã có trên 25.345 lượt người được nhận hỗ trợ tết, tổng số tiền ước tính là 6,6 tỷ đồng; trong đó từ ngân sách thành phố là 5,6 tỷ đồng, từ ngân sách quận/huyện ước tính 0,2 tỷ đồng. (Chưa kể số tiền hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng thuộc khối quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp không có thu hoặc thu không đáng kể, các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức chính trị cấp thành phố). Quận Liên Chiểu: tặng quả trẻ em khuyết tật, mồ côi trị giá 29 triệu đồng; thăm và tặng 37 suất quà cho địa phương, đơn vị với tổng số tiền 20,5 triệu đồng;

oQuận Thanh Khê: trợ cấp một số xã viên HTX xích lô 1 tấn gạo, tương đương 12 triệu đồng; 71 suất quà trị giá 28,4 triệu đồng cho hộ đặc biệt thoát nghèo năm 2010 (không được hưởng trợ cấp);

oQuận Hải Châu: chi từ ngân sách quận cho các trung tâm phụng dượng người có công, trung tâm bảo trợ… 22 triệu đồng; các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước tặng 95 suất quà trị giá 23,75 triệu đồng cho trẻ em khuyết tật.; *Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng, Công ty Cienco5, tặng 65 xuất quà tết cho nạn nhân chất độc da cam của quận. Trị giá mỗi suất quà 350 ngàn đồng. Tổng trị giá 22 triệu 750 ngàn đồng.* Tiếp tục hỗ trợ cho các em trong Dự án Hy vọng cho Trẻ khuyết tật được đón tết vui vẻ, ấm áp, Tổ chức Trẻ em Việt Nam trao tặng quà tết cho 95 em trong dự án. Trị giá mỗi suất quà là 250 ngàn đồng. Tổng trị giá 23 triệu 750 ngàn đồng. Bên cạnh đó, Hội Cứu tế Đông Nam Á cũng đã trao 40 suất quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Trị giá mỗi suất quà là 170 ngàn đồng. Tổng trị giá là 6 triệu 800 ngàn đồng. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận cũng hỗ trợ 15 xuất quà với số tiền 3.000.000đ (200.000đ/xuất).,

oQuận Sơn Trà: các phườn trợ cấp cho 121 hộ thuộc các đối tượng xã hội với kinh phí 51,7 triệu đồng; các tổ chức, cá nhân triên địa bàn quận hỗ trợ quà tết cho 1242 đối tượng xã hội với tổng kinh phí 630 triệu đồng;

Tổng trị giá tiền và hiện vật huy động hỗ trợ trong dịp Tết Nhâm 72,5 tỷ đồng.

2. An toàn xã hội

* Tình hình sản xuất, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo: Không có trường hợp vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo lẻ xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

* Các vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội khác: Vi phạm hành chính: 5 vụ; Số vụ vi phạm các tệ nạn xã hội: 41 chủ yếu tụ tập bầu cua, tôm cá sóc dĩa trên vĩa hè; Phạm pháp hình sự: 3 vụ (Hòa Vang: 2 và Hải Châu: 1)

* Tình hình giao thông: Trong các ngày trước trong và sau Tết lực lượng CSGT Đà Nẵng, ra quân tăng cường đảm bảo an ninh trật tự giao thông. Bên cạnh việc phối hợp với ngành chức năng trong việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các phương tiện giao thông trên địa bàn TP Đà Nẵng, lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng còn huy động toàn bộ 100% lực lượng cán bộ chiến sĩ trong nội thành và các trạm kiểm soát cửa ô tiến hành tuần tra 24/24h nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Trong dịp Tết nguyên đán đã có: 462 ca cấp cứu, trong đó có 134 trường hợp tai nạn giao thông; Có 4 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và 15 vụ va chạm giao thông làm 4 người chết và 10 người bị thương; Lực lượng CSGT đã lập biên bản và xử phạt hành chính 793 trường hợp với các lỗi chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, không có giấy tờ xe và đậu đỗ xe không đúng nơi qui định…Chỉ tính riêng trong 4 ngày Tết của năm Canh Dần 2010, thành phố Đà Nẵng đã có 2 người chết do TNGT; 74 người phải đưa vào bệnh viện cấp cứu

Ngày 7.2, Trung tâm Cấp cứu TP Đà Nẵng cho biết, từ ngày 31.1 đến 6.2 đã thực hiện 309 ca cấp cứu, trong đó có 94 trường hợp do tai nạn giao thông.

Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết thêm, đã có 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 2 người, bị thương 1 người.

Đặc biệt là vụ tai nạn lúc 0 giờ ngày 5.2 (mùng 3 Tết) trên đường Ngô Quyền, P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng giữa 2 xe máy BKS 43E1-01106 và 63K8-8677 khiến T.D.P (18 tuổi) chết tại chỗ, M.N.H (17 tuổi, cùng trú tổ 8, P.Thọ Quang) bị thương nặng.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản 95 trường hợp vi phạm giao thông từ 30 tháng Chạp đến hết mùng 4 Tết, xử phạt 85 trường hợp, trong đó có 60 trường hợp không đội mũ bảo hiểm…

Còn theo Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng, cấp cứu tai nạn giao thông chiếm đa số các trường hợp nhập viện tại đây. Khoa ngoại Thần kinh luôn quá tải do tiếp nhận các bệnh nhân bị tai nạn giao thông liên quan đến phần đầu, hai bệnh nhân nằm cùng một giường…

3. An toàn thực phẩm Trước, trong và sau Tết không có dịch bệnh hoặc các trường hợp ngộ độc xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

4. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí

Thành phố Đà nẵng đã tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tại 4 điểm trên dọc bờ sông Hàn thời gian bắn tại mỗi điểm là 15 phút, tổng số lượng bắn là 1.500 pháo hoa; Tổ chức 37 điểm bán hoa cây cảnh phục vụ nhân dân trong dịp Tết; Tổ chức 16 điểm vui chơi giải trí ở các địa phương để phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân; Từ ngày mồng 1 Tết, điểm vui chơi công viên 29/3 đã mở cửa với các hoạt động phong phú thu hút hàng chục ngàn người từ khắp nơi về vui chơi; Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí lành mạnh, biểu diễn văn nghệ được tổ chức trong các khu dân cư, làng quê thu hút nhiều người tham gia. Đặc biệt đã tổ chức các điểm hát bài chòi (Cẩm Lệ: 4, Hòa Vang: 4).

Nguồn: báo cáo KT-XH CỤC THỐNG KÊ ĐÀ NẴNG tháng 2/2012

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn