(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tình hình kinh tế thành phố Đà Nẵng năm 2011
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 22/03/2012 Lượt xem: 534

Trích báo cáo tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng trong năm 2011 của phòng Tổng Hợp Cục Thống kê Đà Nẵng.

Năm 2011, kinh tế thế giới tiếp tục suy thoái, Việt Nam thực hiện cắt giảm đầu tư công, lạm phát tiếp tục tăng cao. Trước thách thức đó, Lãnh đạo thành phố chỉ đạo sát sao và kịp thời, cùng với sự vươn lên của các ngành, các cấp khắc phục những khó khăn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đưa kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát triển.

Tổng sản phẩm trong nước - GDP năm 2011 (gía so sánh 1994) của thành phố Đà Nẵng ước đạt 13.178,8 tỷ đồng, tăng 10,85% so cùng kỳ năm 2010 (tốc độ GDP năm 2010 so với năm 2009 là: 12,26%). Trong đó: Khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 3,51%, khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 9,93% và khu vực dịch vụ tăng 11,9% so với năm 2010. GDP tăng 10,85% do các khu vực kinh tế đóng góp như sau: Nông lâm thủy sản giảm 0,08%; Công nghiệp, xây dựng tăng 4,32%; Dịch vụ và thuế nhập khẩu tăng 6,45%.

Cơ cấu GDP ước năm 2011 (giá hiện hành) như sau: Khu vực nông, lâm, thủy sản 3,18% (2010 là 2,90%); khu vực công nghiệp, xây dựng 43,83% (2010 là 43,21%) và khu vực dịch vụ 52,98% (2010 là 53,89%). Trong nhóm dịch vụ cơ cấu thuế nhập khẩu chiếm 2,5%GDP năm 2010 xuống còn 0,69% GDP năm 2011 nên tác động kéo cơ cấu nhóm dịch vụ giảm 0,91%.

Năm 2011, một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội thành phố tuy chưa đạt kế hoạch đề ra, song trong bối cảng đất nước và thế giới như hiện nay, với kết quả đạt được đã đánh dấu sự thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố giao là phát triển kinh tế-xã hội, ổn định và nâng cao đời sống dân cư.

Tình hình thực hiện các lĩnh vực kinh tế-xã hội cụ thể:

1. Công nghiệp

Năm 2011, sản xuất công nghiệp của thành phố Đà nẵng có tăng trưởng song không cao. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ước đạt 24.087 tỷ đồng. Tính theo giá so sánh 2010, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,66% so với năm trước, trong đó: Công nghiệp khai thác mỏ giảm 19,05%; Công nghiệp chế biến tăng 8,89% và Sản xuất tập trung và phân phối điện, ga, nước và xử lý nước thải tăng 9,52% so với năm trước.

Năm 2011, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP thành phố tăng 7,53% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: ngành công nghiệp khai thác giảm 27,42%; ngành công nghiệp chế biến tăng 8,78%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước và xử lý chất thải tăng 9,47% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2011 tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp không cao, một số ngành giữ được mức tăng trưởng khá như: chế biến thủy sản, may mặc, sản xuất sắt thép, sản xuất bao bì bằng chất dẻo, cao su, xi măng… Bên cạnh đó cũng có một số ngành sản xuất giảm sút như khai thác đá, dệt, sản xuất giày, gỗ xẻ, sản xuất xe máy…

Những tác động năm 2011 tới sản xuất công nghiệp thành phố Đà Nẵng tăng chậm: Một số doanh nghiệp khi chuyển đổi sở hữu đã chuyển sang làm gia công, đầu ra bấp bênh phải chuyển hướng sản xuất ; Lạm phát, nguyên vật liệu đầu vào tăng khá cao, đã đẩy giá thành sản phẩm lên cao dẫn đến tiêu thụ chậm ; Lãi suất ngân hàng quá cao (trên 20% năm) làm ảnh hưởng không nhỏ tới đầu tư sản xuất, nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ; Lao động thiếu, nhất là lao động có tay nghề. Những ngành sử dụng nhiều lao động phổ thông như: chế biến thủy sản, may mặc, sản xuất hàng điện tử, sản xuất đồ chơi lao động rất bấp bênh, tiền lương thấp nên công nhân chưa an tâm sản xuất, thường có tâm lý nhảy việc để tìm nơi có thu nhập cao hơn .

2. Nông, lâm nghiệp và thủy sản

* Trồng trọt: Diện tích gieo trồng cây hằng năm vụ Hè Thu (Mùa) đã thu hoạch xong, giảm 1.205 ha so với năm 2010. Năng suất lúa thu hoạch bình quân đạt 53,6 tạ/ha, giảm 2,7tạ/ha so với năm trước. Tổng sản lượng lúa đạt 34.440 tấn, giảm 6.645 tấn so với năm 2010; trong đó: do diện tích giảm đã làm sản lượng giảm 4.678,9 tấn, năng suất giảm làm cho sản lượng giảm 1.966 tấn. Các loại cây hằng năm còn lại năng suất thu hoạch tương đối tốt.

* Chăn nuôi: Kết quả điều tra chăn nuôi 01/10/2011, đàn gia súc giảm, gia cầm tăng 12,53%. Đàn trâu 2.053 con (bằng 99,37% so cùng kỳ), đàn bò 17.594 con (bằng 69,31% so cùng kỳ), đàn heo 63.986 con (bằng 91,53% so cùng kỳ).

Thành phố đã chặn được dịch bệnh tả và tụ huyết trùng, Thành phố thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra chốt chặn ở các trạm, kiểm soát chặt chẽ việc lưu thông gia súc, gia cầm từ ngoài thành phố vào.

* Lâm nghiệp: Từ đầu năm đến nay đã thực hiện chăm sóc 420 ha rừng, khoanh nuôi tái sinh 112 ha, bảo vệ rừng 15 nghìn ha. Thành phố tập trung triển khai chăm sóc rừng mới trồng và kiểm soát chống chặt phá rừng.

Ngành kiểm lâm đã thực hiện 191 đợt truy quét bảo vệ rừng, lập biên bản 88 vụ vi phạm, trong đó có 2 vụ chặt phá rừng trái phép; đã xử lý hành chính 87 vụ vi phạm, tịch thu và thả vào rừng nhiều động vật quý hiếm. Năm 2011, xẩy ra 18 vụ cháy rừng, với diện tích thiệt hại là 102,16 ha, trong đó có 0,25 ha rừng tự nhiên.

* Thủy sản: Sản lượng khai thác thủy sản năm 2011 thành phố Đà Nẵng ước đạt 34.463,6 tấn, đạt 93,3% so với kế hoạch năm 2011, và bằng 93,42% so cùng kỳ năm trước. Ngành thủy sản khai thác có sự tiến bộ hơn so với các năm trước, số tàu khai thác xa bờ từ 175 chiếc tăng lên 207 chiếc, tổng công suất xa bờ cũng tăng (tăng 6.231cv), sản lượng thu hoạch có chất lượng cao, cơ cấu đánh bắt các loại cá lớn, tôm và mực lớn có giá trị cao nhiều hơn so với năm 2010.

Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2011 có xu hướng thu hẹp dần nhất là diện tích nuôi tôm, chủ yếu phát triển nuôi cá nước ngọt có giá trị cao

3. Thực hiện vốn đầu tư

Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố năm 2011 ước thực hiện 25.211 tỷ đồng, tăng 12,65% so năm trước. Trong đó nguồn vốn nhà nước thực hiện được 14.804 tỷ đồng, bằng 104,62% so với cùng kỳ năm ngoái, thành phố đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 11 của Chính phủ giảm đầu tư công, Dự kiến năm 2011, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn của ngoài nhà nước là 7.494 tỷ đồng, tăng 19% so cùng kỳ. Thực hiện vốn đầu tư có mức tăng cao nhất là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện được 2.914 tỷ đồng, tăng 50,78 % so cùng kỳ..

4. Vận tải hàng hóa hành khách

Tổng doanh thu hàng hóa, hành khách, dịch vụ đại lý vận tải trên địa bàn thành phố ước năm 2011 đạt 4.252 tỷ đồng, tăng 20,75% so năm 2010. Trong đó :tăng cao nhất là doanh thu đường bộ, tăng 25,71% so năm trước.

Sản lượng luân chuyển hành khách ước tính năm 2011 đạt 1.271 triệu HK.Km tăng 1,69% so năm 2010; Khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 3.163 triệu T.Km tăng 5,25% so cùng kỳ năm 2010.

Dự ước sản lượng hàng hóa thông qua cảng năm 2011 đạt 3.750 nghìn tấn tăng 13,54% so năm trước.

5. Thương mại:

a, Lưu chuyển hàng hoá : Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ năm 2011 ước đạt 42.326 tỷ đồng, tăng 19,67% so cùng kỳ. Trong đó: Kinh tế nhà nước dự ước đạt 6.247,6 tỷ đồng, tăng 27,55% so năm trước; Kinh tế tư nhân dự ước đạt 22.459,7 tỷ đồng, tăng 20,54% so năm trước; Kinh tế cá thể dự ước đạt 12.748 tỷ đồng, tăng 30,12% so năm trước; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài dự ước đạt 860,9 tỷ đồng, chiếm 2,03% so tổng mức bán chung của thành phố, tăng 32,4% so năm 2010. Năm 2011, nhóm ngành lưu trú và ăn uống có doanh thu tăng cao nhất (tăng 45,73% so năm 2010), riêng ngành khách sạn đạt 1.011,9 tỷ đồng, tăng 41,58% so năm 2010.

b, Về ngoại thương:

Năm 2011 kim ngạch xuất khẩu ước đạt 771,92 triệu USD, tăng 21,81%. Nhìn chung hoạt động xuất khẩu trong năm 2011 vẫn giữ được tốc độ tăng tương đối ổn định. Hàng nông lâm sản ước đạt 11,91 triệu USD bằng 1,54% so tổng kim ngạch xuất khẩu của TP Đà Nẵng, tăng 18,14% so năm trước; Hàng thủy hải sản ước đạt 120,02 triệu USD bằng 15,55% so tổng kim ngạch xuất khẩu của TP Đà Nẵng, tăng 20,25% so năm trước; Hàng CN-TTCN ước đạt 639,98 triệu USD, bằng 82,91% so tổng kim ngạch xuất khẩu của TP ĐN, tăng 22,18% so năm 2011.

Dự ước kim ngạch nhập khẩu năm 2011 đạt 784,29 triệu USD tăng 11,28% so cùng kỳ năm trước. Trong kim ngạch nhập khẩu thì kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 346 triệu USD chiếm 46,77% so tổng kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tăng 29,39% so năm 2010, các doanh nghiệp này chủ yếu là nhập nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất của chính các doanh nghiệp đó. Kim ngạch nhập khẩu khu vực kinh tế tư nhân đạt 172 triệu USD chiếm 22,63% tăng 15,64% so cùng kỳ do các doanh nghiệp này chủ yếu nhập thép phế liệu khối lượng lớn để phục vụ sản xuất.

c, Về giá cả thị trường:

* Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2011 so tháng trước tăng 0,79%, mức tăng tháng 12/2011 cao hơn so mức tăng của tháng trước, nhưng thấp hơn mức tăng của cùng kỳ năm trước. Trong đó: Khu vực thành thị tăng 0,78%, khu vực nông thôn tăng 0,9%.

Về giá Đô la Mỹ, tháng này tăng nhẹ, tăng 0,13% so tháng trước.

Về giá vàng do Nhà nước quyết định nhập khẩu vàng để bình ổn giá nên tuy giá vàng 12 tháng qua tăng bình quân 38,88% nhưng các tháng gần đây gía vàng tương đối ổn định trở lại, riêng trong tháng 12/2011 giá vàng giảm 0,62% so tháng trước.

* Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2011 so với tháng 12 năm 2010 tăng 17,61%. Mức tăng chung khá cao so với mức tăng của năm 2010 (cùng kỳ năm 2010 tăng 11,63%). Những nhóm hàng tăng khá cao so với mức tăng bình quân chung như: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 24,2%, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 21,58%, nhóm giao thông tăng 20,31%. Những nhóm hàng còn lại tăng thấp hơn giá bình quân chung, riêng nhóm hàng bưu chính viễn thông giảm 1,53% so cùng kỳ.

Giá vàng tháng 12/2011 tăng so cùng kỳ là 25,58%, giá Đô la Mỹ giảm 1,01% so với cùng kỳ năm trước.

6. Văn hóa, xã hội và

* Hoạt động Y tế:

Đà Nẵng trong những năm qua đã không ngừng đầu tư mở rộng cơ sở và tăng cường trang thiết bị. Tháng 4/2011 Bệnh viện đa khoa quy mô 600 giường đã đi vào hoạt động. Hiện nay thành phố đang tiếp tục hoàn thiện một số cơ sở y tế có quy mô lớn chuẩn bị đưa vào hoạt động trong năm tới như: bệnh viện Ung bướu, cải thiện và mở rộng cơ sở vật chất đối với bệnh phục hồi chức năng, bệnh viện Lao và bệnh phổi…

Số lượt người khám năm 2011 tăng gần 182 nghìn lượt so với cùng kỳ năm 2010, số bệnh nhân nằm điều trị nội trú tăng gần 2 nghìn lượt so với cùng kỳ. Công suất sử dụng giường bệnh chung toàn thành phố trong năm 2011 giảm 8,2% so với năm 2010, đặc biệt tuyến y tế quận, huyện giảm đến 18,6%, đây là nỗ lực rất lớn của ngành Y tế và chính quyền Thành phố trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tuy nhiên, tình trạng quá tải đối với tuyến y tế thành phố vẫn chưa được khắc phục. Công suất sử dụng giường bệnh đối với tuyến thành phố tiếp tục tăng so với năm 2010, như vậy vẫn còn hiện tượng 2 bệnh nhân nằm chung 1 giường.

Hoạt động khám chữa bệnh ở 4 bệnh viện tư nhân đóng trên địa bàn thành phố trong năm qua cũng có chiều hướng tăng đáng kể, ước tính năm 2011 có khoảng 380 nghìn lượt người đến khám tại 4 bệnh viện tư nhân. Công suất sử dụng giường bệnh của tuyến y tế tư nhân là 98% tăng gần 10% so với năm 2010.

Số ca phẩu thuật trong năm 2011 ước gần 60 nghìn ca tăng 3 nghìn ca so với năm 2010, trong đó: phẩu thuật tại tuyến thành phố chiếm 70% trong tổng số ca phẩu thuật; số ca phẩu thuật phức tạp chiếm hơn 35%.

* Tình hình dịch bệnh:

Trong năm 2011 đã có 791 ca mắc bệnh tay-chân-miệng, trong đó có 01 trường hợp tử vong. Trung tâm y tế dự phòng tích cực triển khai các hoạt động phòng chống bệnh tay-chân-miệng trên địa bàn, tăng cường giám sát, điều tra và phun hóa chất Chloramin B tại những khu vực có nhiều trẻ mắc.

Tính đến ngày 18/12/2011 thành phố có 141 ca mắc sốt xuất huyết. So với năm 2010, tình hình dịch sốt xuất huyết năm nay giảm nhiều (giảm 3.686 ca so với năm 2010) và hoàn toàn không có dấu hiệu bùng phát như năm trước. Đã có gần 5.000 ca tiêu chảy, tăng hơn 200 ca so với năm 2010. Và phát hiện 24 trường hợp bệnh nhân có ký sinh trùng sốt rét, giảm 14 ca so với năm 2010, phát hiện 2 ca mắc thương hàn (tương đương với năm 2010). Một số bệnh dịch khác cũng đã xảy ra trên địa bàn như: Bệnh quai bị: 464 ca, tăng 370 ca so với năm 2010; Bệnh viêm gan vi rút: 25 ca, tăng 17 ca so với năm 2010.

* Hoạt động giáo dục:

Năm học 2011-2012, toàn ngành có 441 đơn vị, trường học; gồm 127 trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ; 102 trường tiểu học; 2 trường phổ thông chuyên biệt; 53 trường THCS, 01 trường PTCS, 19 trường THPT, 01 trường PT cấp 1, 2, 3 dân lập; 05 trường trung cấp chuyên nghiệp, 13 cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp; 8 Trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục thường xuyên - hòa nhập; 57 trung tâm, cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ thuộc loại hình tư thục; 56 trung tâm học tập cộng đồng.

Năm 2011 với tổng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2011 là 116 tỉ đồng, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đảm bảo. Đến nay, hầu hết các công trình đã được hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng kịp năm học mới. Bước vào năm học 2011 - 2012, toàn ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị đủ phòng học, không có cơ sở giáo dục nào phải dạy 3 ca hoặc học ở phòng học tạm.

Năm học 2011-2012, tỷ lệ huy động trẻ em đi nhà trẻ là 45%, tăng 4% so với năm học trước; tỷ lệ huy động trẻ em đi mẫu giáo là 92%, tương đương với năm học trước.

Năm học 2011-2012 học sinh tiểu học: 69.388 em, tăng 2.893 (4,35%) học sinh so với năm học trước; trong đó học sinh tuyển mới là 15.535 học sinh, tăng 115 học sinh so với năm học trước (tăng 0,7%); Học sinh khối THCS: 47.715, giảm 1.260 (giảm 2,6%) học sinh; trong đó tuyển mới là 13.571 học sinh, tăng 1.490 học sinh so với năm học trước (tăng 12,3%); Học sinh khối THPT: 34.076, giảm 239 (giảm 0,7%) học sinh; trong đó tuyển mới là 11.630 học sinh, giảm 517 học sinh so với năm học trước (giảm 4,3%). Năm học 2011-2012, tỷ lệ học sinh hoàn thành bậc tiểu học là 99,71%, tăng 0,9% so với năm học trước (98,72%).

* Hoạt động Thể dục -Thể thao:

Hoạt động TDTT quần chúng: Ngành TDTT thành phố tiếp tục phát động phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đẩy mạnh công tác xã hội hóa. Năm 2011, Đoàn Thể thao Người khuyết tật thành phố đã tập luyện và tham gia Giải Thể thao Người khuyết tật toàn quốc năm 2011 tại TP. Hồ Chí Minh đạt kết quả xuất sắc với 22 HCV, 29 HCB và 16 HCĐ, xếp thứ 4/29 đoàn tham gia và đang tập trung chuẩn bị tham dự Hội thi Thể dục dưỡng sinh toàn quốc lần thứ IV tại Tây Ninh từ ngày 27/9 - 03/10. Hoạt động thể dục thể thao quần chúng được tổ chức đều khắp như: Giải Bóng bàn các Cây vợt xuất sắc thành phố Đà Nẵng lần thứ 7 năm 2011; Giải thể thao khối thi đua khen thưởng các Sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng 2011.

Hoạt động TDTT thành tích cao: Kết thúc Giải Bóng đá Vô địch quốc gia V-League Eximbank năm 2011, Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng xếp vị trí thứ 3. Đội trẻ SHB Đà Nẵng vô địch Giải bóng đá hạng Nhì mùa giải 2011, giành quyền thăng hạng Nhất mùa giải 2012 và Đội tuyển U17 SHB Đà Nẵng đã bảo vệ thành công ngôi vô địch tại Giải Bóng đá U17 Quốc gia Báo Bóng đá – Cúp Thái Sơn Nam 2011. Tính đến ngày 15/11/2011, Đội tuyển Thể thao Đà Nẵng tham gia thi đấu 91 giải, đạt 144 huy chương Vàng, 166 huy chương Bạc, 195 huy chương đồng. Đạt 01 HCV tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc tổ chức tại Hải Dương sau 23 năm trông đợi và xuất sắc phá kỷ lục quốc gia, giành 2 HCV môn đi bộ tại Giải Điền kinh quốc tế diễn ra tại TP. HCM.

* Môi trường

Năm 2011, các cơ quan chức năng đã tiến hành 14 cuộc thanh tra về công tác quản lý khai thác khoáng sản, đất đai và sử dụng tài nguyên nước đối với 134 tổ chức, cá nhân. Qua đó, đã xử phạt hành chính 47 trường hợp với số tiền 1,54 tỷ đồng. Đoàn kiểm tra đã xử lý trực tiếp các điểm nóng về ô nhiễm môi trường như âu thuyền Thọ Quang, các điểm xả nước thải ven đường Hoàng Sa - Trường Sa, bãi rác Khánh Sơn, hồ Đảo Xanh, hồ và kênh khu vực Khuê Trung - Đò Xu; xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu kho xăng dầu Nại Hiên, Mỹ Khê. ..

Thành phố Đà Nẵng năm 2011 được công nhận là một trong 10 “Thành phố môi trường” trong khối ASEAN, đây là sự ghi nhận của cả nước cũng như khu vực ASEAN về sự phấn đấu tích cực của các cấp, các ngành và nhân dân thành phố trong việc phấn đấu xây dựng “Thành phố Đà Nẵng xanh, sạch, đẹp”./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn