(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

[INFO GRAPHIC] Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê
Người đăng tin: Trần Thông Ngày đăng tin: 20/10/2021 Lượt xem: 33

Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội thứ XV, liên quan đến Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thống kê

 

Tổng cục Thống kê thông báo tới các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, liên quan đến Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thống kê, đề nghị các đơn vị bám sát kế hoạch chủ động triển khai việc tuyên truyền như sau:

ĐỢT 1. QUỐC HỘI HỌP TRỰC TUYẾN

1. Thứ tư, ngày 20-10-2021

Buổi chiều:

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

- Thảo luận ở tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

2. Chủ nhật ngày 24-10-2021

 Buổi chiều:

- Thảo luận trực tuyến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu giải trình và làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

ĐỢT 2. QUỐC HỘI HỌP TẬP TRUNG TẠI TOÀN NHÀ QUỐC HỘI

Sáng Thứ bảy ngày 13-11-2021: Truyền hình và phát trực tiếp

 Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội thứ XV, liên quan đến Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thống kê

ĐỢT 1. QUỐC HỘI HỌP TRỰC TUYẾN

1. Thứ tư, ngày 20-10-2021

Buổi chiều:

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

- Thảo luận ở tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

2. Chủ nhật ngày 24-10-2021

 Buổi chiều:

- Thảo luận trực tuyến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu giải trình và làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

ĐỢT 2. QUỐC HỘI HỌP TẬP TRUNG TẠI TOÀN NHÀ QUỐC HỘI

Sáng Thứ bảy ngày 13-11-2021: Truyền hình và phát trực tiếp

 Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn