(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Chức năng nhiệm vụ của Công ty Quản lý hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng
Người đăng tin: Administrator Ngày đăng tin: 25/01/2017 Lượt xem: 260

Tổ chức quản lý, khai thác cho thuê mặt bằng kinh doanh tại Siêu thị Đà Nẵng. Bảo Đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, văn minh thương mại, phòng chống cháy nổ, thiên tai, hệ thống trang thiết bị Điện nước, an toàn công trình trong phạm vi Siêu thị; Tổ chức thực hiện các dịch vụ: cho thuê mặt bằng quảng cáo trong và ngoài Siêu thị; tổ chức mua bán hàng hoá, Đại lý ký gửi hàng hoá, quảng cáo thương mại, trưng bày giới thiệu hàng hoá, hội chợ, triển lãm thương mại; Liên doanh, hợp tác Đầu tư với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước về phát triển Siêu thị theo Đúng các quy Định của Nhà nước; Tổ chức quản lý khai thác khu Ẩm thực Siêu thị Đà Nẵng với các món ẩm thực xứ Quảng Nam – Đà Nẵng. Quản lý, khai thác mặt bằng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng phục vụ tổ chức các hội chợ, triển lãm Định kỳ hàng năm, các hoạt Động trưng bày, giới thiệu quảng bá hàng hoá, dịch vụ và một số hoạt Động dịch vụ khác theo Đúng quy Định của pháp luật.

1. Căn cứ vào hoạt Động thực tế ở các chợ, công ty quản lý tổ chức Điều hành các mặt hoạt Động kinh doanh, mua bán ở các chợ bao gồm: sắp xếp, bố trí nơi kinh doanh mua bán, thu tiền cho thuê diện tích kinh doanh (cả trông coi tài sản hàng hóa) theo hợp Động kinh tế giữa công ty và các Đơn vị quốc doanh, tập thể, hộ kinh doanh. Thu tiền phục vụ vệ sinh, Điện, nước, lệ phí chợ theo Đúng những quy Định của thành phố.

2. Thường xuyên sửa Đổi, Đổi mới hệ thống thiết bị tài sản, mở rộng diện tích kinh doanh, giữ gìn trật tự vệ sinh công cộng ở các chợ Đảm bảo phục vụ kinh doanh, mua bán ngày càng tốt hơn thể hiện văn minh Đô thị.

3. Cùng với các ngành liên quan (thuế, quản lý thị trường, thương nghiệp, vật giá) hướng dẫn các Đơn vị quốc doanh, tập thể, hộ kinh doanh thực hiện tốt nội quy hoạt Động ở các chợ và các quy Định về quản lý thị trường hiện hành

4. Hướng dẫn, giúp Đờ¡ các chợ nhỏ ở các phường tổ chức tốt trật tự, vệ sinh và phục vụ nhân dân văn minh, thuận tiện.

5. Chấp hành Đầy Đủ các quy Định quản lý kinh tế hiện hành, sử dụng có hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất Được giao, không ngừng mở rộng khả năng phục vụ kinh doanh ở các chợ.

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

 

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn