(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Hội nghị trực tuyến tập huấn Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021
Người đăng tin: Trần Thông Ngày đăng tin: 27/10/2021 Lượt xem: 69

Thực hiện Quyết định số 1176/Q Đ-TCTK ngày 9 tháng 7 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Về việc điều tra Thu thập thông tin bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021. Từ ngày 27/10 đến 29/10/2021, Tổng cục Thống kê tổ chức tập huấn trực tuyến nội dung hướng dẫn nghiệp vụ cho điều tra viên, giám sát viên tại Tổng cục Thống kê và 63 tỉnh, thành.

Tại điểm cầu Đà Nẵng, tham dự tập huấn gồm hơn 50 điều tra viên do Chi cục Thống kê và phòng Thu thập thông tin thống kê trưng tập tham gia điều tra đợt này.

Đây là cuộc điều tra có độ phức tạp, đòi hỏi chuyên môn và kinh nghiệm của người tham gia, ngoài việc trưng tập lực lượng điều tra viên, Cục Thống kê đã cử công chức có chuyên môn, kinh nghiệm và nắm vững nghiệp vụ cùng tham gia nhằm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ điều tra viên, người cung cấp thông tin để đảm bảo cho cuộc điều tra đạt chất lượng cao.

Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021 (viết gọn là Điều tra IO năm 2021) là cuộc điều tra thống kê thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia được ban hành theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm mục đích: Một là, lập Bảng cân đối liên ngành (viết gọn là Bảng IO) năm 2019 của Việt Nam theo 178 ngành sản phẩm IO; Hai là, biên soạn hệ số chi phí trung gian và các hệ số tài khoản quốc gia theo ngành kinh tế cấp 1, cấp 2 cho cả nước, 6 vùng kinh tế - xã hội, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; Ba là, phân tích, đánh giá kết quả sản xuất chi tiết theo 178 ngành sản phẩm IO và đánh giá sự thay đổi cơ cấu chi phí sản xuất, tích luỹ, tiêu dùng, xuất khẩu, nhập khẩu và các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp khác; Bốn là, tính các chỉ tiêu thống kê quốc gia, chỉ tiêu thống kê ASEAN, chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững Việt Nam (V-SDG); xây dựng các mô hình phục vụ cho công tác phân tích kinh tế vĩ mô.

Theo phương án đề ra, cuộc điều tra sẽ diễn tra trong thời gian 40 ngày, bắt đầu từ ngày 1/11/2021 đến ngày 10/12/2021, thời kỳ thu thập thông tin của các đối tượng điều tra là từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019. Đối tượng điều tra gồm các tổ chức, cá nhân chứa đựng thông tin cần thu thập, bao gồm: thông tin định danh, thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh (viết gọn là SXKD) và chi phí SXKD của các tổ chức; thông tin tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư; thông tin về giá trị thuế xuất, nhập khẩu; giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa và thuế xuất, nhập khẩu hàng hóa; giá trị thu thuế, phí và lệ phí và chi ngân sách nhà nước; dư nợ tín dụng, dư nợ cho vay và số dư huy động vốn; giá trị sản xuất của các sản phẩm theo 178 ngành sản phẩm IO được chọn.

Theo đó, đơn vị được điều tra đợt này gồm các cơ quan: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước; Các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (viết gọn là cơ quan hành chính) và đơn vị sự nghiệp công lập (đơn vị dự toán cấp II, cấp III hoặc cấp IV); đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hiệp hội. Doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty, hợp tác xã hạch toán kinh tế độc lập (viết gọn là doanh nghiệp) được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Hợp tác xã năm 2012 và các Luật chuyên ngành đã đi vào hoạt động SXKD trước thời điểm 01/01/2020 và hiện đang hoạt động SXKD. Cơ sở SXKD cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (viết gọn là cơ sở SXKD cá thể). Hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản. Tổ chức vô vị lợi phục vụ hộ gia đình. - Hộ dân cư tiêu dùng cuối cùng (viết gọn là hộ dân cư).

Để đảm bảo công tác tập huấn đúng với quy định phòng chống dịch, Cục Thống kê đã lên kế hoạch và bố trí 3 điểm cầu tiếp sóng cho các đối tượng tham gia tập huấn đợt này và thực hiện nghiêm việc kiểm soát thông tin khai báo y tế của người tham dự tập huấn.

Một số hình ảnh tập huấn tại điểm cầu Đà Nẵng.

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn