(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Lấy ý kiến về nhu cầu, yêu cầu triển khai chuyển đổi số của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Người đăng tin: Trần Thông Ngày đăng tin: 01/11/2021 Lượt xem: 25

Để triển khai chuyển đổi số trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số -5-NQ/TU ngày 17/6/2021 của UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 28/8/2021 ban hành Đề án Chuyển đối số trên địa ban thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Sở Thông tin truyền thông có thực hiện lấy ý kiến về mức độ sẵn sàng và nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp trê địa bàn thành phố.

Hình thức lấy ý kiến: qua Cổng chuyển đổi số thành phố: https:/dx.danang.gov.vn/; hoặc Cổng góp ý thành phố: https://gopy.danang.gov.vn/ hoặc app mobile hoặc Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng: điện thoại: *1022)

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn