(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tình hình kinh tế xã hội Thành phố Đà Nẵng tháng 3 năm 2012
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 03/04/2012 Lượt xem: 40

Quý I/2012, tổng sản phẩm trong nước - GDP (gía so sánh 1994) của thành phố Đà Nẵng ước đạt 2.971 tỷ đồng, tăng 8,64 % so cùng kỳ năm 2011. Trong đó: khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 0,98%, khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 0,47% và khu vực dịch vụ tăng 15,67% so với cùng kỳ năm 2011. (Tốc độ này của quý I/2011 so với quý I/2010 là: 9,39%; KV I tăng 2,87%; KV II tăng 9,01%; KV III tăng 10,08%).

Quý I/2012, tổng sản phẩm trong nước - GDP (gía so sánh 1994) của thành phố Đà Nẵng ước đạt 2.971 tỷ đồng, tăng 8,64 % so cùng kỳ năm 2011. Trong đó: khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 0,98%, khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 0,47% và khu vực dịch vụ tăng 15,67% so với cùng kỳ năm 2011. (Tốc độ này của quý I/2011 so với quý I/2010 là: 9,39%; KV I tăng 2,87%; KV II tăng 9,01%; KV III tăng 10,08%).

Cơ cấu GDP quý I năm 2012 (giá hiện hành) của thành phố Đà Nẵng như sau: khu vực nông, lâm, thủy sản 2,80 % (QI/2011 là 2,61%); khu vực công nghiệp, xây dựng 53,97% (QI/2011 là 56,04%) và khu vực dịch vụ 43,43% (QI/2011 là 41,15 %).

Quý I năm 2012 giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ước đạt 5.566 tỷ đồng, tăng 20,19% so với cùng kỳ năm 2011. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp thành phố quý 1 tăng 2,04% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: ngành công nghiệp khai thác bằng 96,31%, ngành công nghiệp chế biến tăng 1,83%, công nghiệp sản xuất và phân phối điện nước tăng 12,8%.

Trồng trọt, kết quả gieo trồng các loại cây hàng năm vụ Đông Xuân năm 2012, ước quí I thực hiện được như sau: Cây lúa: 3.164 ha, bằng 86,83% so với cùng kỳ, Cây ngô: 283 ha, bằng 77,75%, Khoai lang : 204 ha, bằng 95,19%, Rau: 438 ha, bằng 86,39 %; Lạc: 626 ha, bằng 90,54 %...

Chăn nuôi, thành phố Đà Nẵng đã làm tốt công việc phòng ngừa nên dịch bệnh không xảy ra trên địa bàn: tập trung kiểm soát chặt chẽ giết mổ, xuất nhập gia súc, gia cầm vào thành phố, tiêm phòng vacxin bệnh tai xanh và vacxin LMLM cho đàn gia súc.

Thủy sản, sản lượng khai thác thủy sản quí I năm 2012 thành phố Đà Nẵng đạt 6.974,3 tấn

Vốn đầu tư phát triển trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng ước quý I năm 2012 thực hiện 4.323 tỷ đồng, đạt 15,33% so kế hoạch năm 2012 và bằng 87,08% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: vốn nhà nước 2.399 tỷ đồng, chiếm 55,49%; vốn ngoài nhà nước 1.576,98 tỷ đồng, chiếm 36,48%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 347,21 tỷ đồng chiếm 8,03% so với tổng vốn đầu tư.

Vận tải hàng hóa, hành khách, dịch vụ đại lý quý 1 năm 2012, ước tính doanh thutrên địa bàn thành phố đạt 1.254 tỷ đồng tăng 32,12% so cùng kỳ 2011. Trong đó, ngành đường bộ đạt 1.078 tỷ đồng tăng 27,61%, đường biển đạt 176 tỷ đồng tăng 68,52% so cùng kỳ năm 2011.

Sản lượng vận tải hàng hoá quý I/2012, ước đạt 12.484 nghìn tấn, tăng 44,46% so với quý I/2011 và luân chuyển đạt 1.240 triệu T.km, tăng 36,16% so với quý I/2011. Sản lượng hành khách vận chuyển 3 tháng đầu 2011 ước đạt 10.666 nghìn lượt người, tăng 26,12% so với cùng kỳ năm 2010 và luân chuyển đạt 614 triệu người.km, tăng 19,73% so với cùng kỳ năm 2011. Quý 1/2012 tổng sản lượng hàng hóa thông qua Cảng ước đạt 951 nghìn Tấn, tăng 18% so cùng kỳ năm 2011.

Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ quý I/2012 đạt 12.031 tỷ đồng, tăng 25,03% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Kinh tế nhà nước tăng 14,60% so cùng kỳ; Kinh tế tư nhân tăng 22,80% so cùng kỳ; Kinh tế cá thể tăng 34,89% so cùng kỳ; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 10,34% so cùng kỳ. Trong tổng mức: Thương nghiệp tăng 29,52% so cùng kỳ, Khách sạn, nhà hàng tăng 14,94% so cùng kỳ. Du lịch tăng 29,02% so cùng kỳ. Dịch vụ

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2012 kim ngạch xuất khẩu ước đạt 177 triệu USD, tăng 15,94%. Trong đó: Hàng nông lâm sản giảm 95,96% so cùng kỳ; Hàng Thủy hải Sản tăng 26,4% so cùng kỳ; Hàng CN-TTCN tăng 26,4% so cùng kỳ.

Ước kim ngạch nhập khẩu Quí I/2012 đạt 167,39 triệu USD tăng 16,88% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: kim ngạch nhập khẩu khu vực kinh tế tư nhân tăng 31,13% so cùng kỳ; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 15,8%; kim ngạch nhập khẩu khu vực kinh tế nhà nước tăng 5,34% cùng kỳ.

Về giá cả thị trường:Chỉ số chung giá tiêu dùng tháng 3/2012 so tháng trước tăng 0,20%, thấp hơn so mức tăng của cùng kỳ năm trước. Khu vực thành thị tăng 0,19%, khu vực nông thôn tăng 0,21%. Chỉ số giá tháng 3/2012 tăng cao nhất là giá nhóm nhà ở điện nước chất đốt và VLXD tăng 2,86%. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2012 so với cùng kỳ năm 2011 tăng 13,34%. Chỉ số giá hàng hóa và dịch vụ tháng 3/2012 so với tháng 12 năm 2011 tăng 2,55;

Chỉ số giá vàng tháng này giảm 0,19% so tháng trước, tăng so cùng kỳ là 19,42%, bằng 99,75% so tháng 12/2011.

Giá đô la Mỹ tháng 3 tiếp tục giảm nhẹ giảm nhẹ 0,4% so tháng trước, giảm 4,06% so với cùng kỳ năm trước.

Giải quyết việc làm:Các đơn vị kinh tế trên toàn địa bàn thành phố trong quý I/2012 đã tạo việc làm cho 7.968 lao động đạt 24, 5% so với kế hoạch năm 2012 và tăng 11,71% so cùng kỳ năm trước. Cũng trong quý I/2012, ngành LĐTBXH đã thẩm định và cấp 26 giấy phép lao động cho người nước ngoài, quyết định trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp cho 748 trường hợp.

Công tác Xóa đói giám nghèo: Tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2012 là 2,98%, gồm 6.766 hộ và 25.663 nhân khẩu. Trong đó huyện Hòa Vang có tỷ lệ khá cao (6,58%). Các chính sách cho hộ nghèo được tiếp tục thực hiện bao gồm: hỗ trợ vê BHYT, vay vốn ưu đãi, hỗ trợ nhà ở và điện nước sinh hoạt, cải thiện điều kiện vệ sinh, khám bệnh cho trẻ em và phụ nữ nghèo, cấp thuốc miễn phí, miễn giảm học phí, trợ giúp pháp lý, dạy nghề và giải quyết việc làm, hướng dẫn cách làm ăn. Các chính sách, chương trình hỗ trợ được lấy từ Ngân sách Nhà nước và một phần không nhỏ huy động từ các nguồn lực vận động xã hội hóa.

Ngành LĐTBXH đã xây dựng và trình UBND Thành phố ra quyết định về điều tra hộ thu nhập thấp trên địa bàn thành phố để xây dựng chuẩn nghèo mới của riêng thành phố trong giai đoạn từ 2012 đến 2015.

Công tác Bảo trợ xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em: Trong quý I Tổ tiếp nhận và xử lý thông tin người lang tháng xin đã phối hợp Cảnh sát trật tự cơ động, Công an các địa phương tổ chức tập trung đối tượng tâm thần, lang thang xin ăn đưa vào Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần, Trung tâm Bảo trợ xã hội. Bước đầu, đã đưa 15 người tâm thần và 34 người lang thang xin ăn vào các trung tâm.

Công tác Phòng chống tệ nạn xã hội:Thành phố đã triển khai tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội năm 2012. Tính đến ngày 19 tháng 3/2012, các cơ quan tiếp nhận đã đưa vào cắt cơn cai nghiện tại Trung tâm giáo dục dạy nghề 05-06 cho 131 người nghiện (trong đó có 32 người tái nghiện) và 02 người mại dâm. Đã giáo dục cai nghiện đưa về hoà nhập cộng đồng 111 học viên ma túy (trong đó: về trước thời hạn: 20, về đúng thời hạn: 80) và 02 mại dâm. Hiện Trung tâm đang quản lý, giáo dục 360 học viên.

(Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Đà Nẵng
tháng 3 năm 2012 - Cục Thống kê Thành phố Đà Nẵng)

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn