(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Hệ thống biểu mẫu Tổng điều tra kinh tế hành chính sự nghiệp 2012
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 17/04/2012 Lượt xem: 49

Hệ thống biểu mẫu kê khai cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

1. Phiếu 1A/TĐTKT-DN: Phiếu thu thập thông tin DN và HTX

2. Phiếu 1A.1/TĐTKT-NN: Thông tin về tình hình HTX thuộc ngành NLTS

3. Phiếu 1A.2/TĐTKT-CN: Kết quả SX và tiêu thụ sản phẩm CN

4. Phiếu 1A.3/TĐTKT-RT: Kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải

5. Phiếu 1A.4/TĐTKT-XD: Kết quả hoạt động ngành xây dựng

6. Phiếu 1A.5/TĐTKT-TN: Kết quả hoạt động thương nghiệp

7. Phiếu 1A.6/TĐTKT-VT: Kết quả hoạt động vận tải, kho bãi

8. Phiếu 1A.7/TĐTKT-LT: Kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, DL

9. Phiếu 1A.8/TĐTKT-TC: Kết quả hoạt động dịch vụ tài chính và hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính

10. Phiếu 1A.9/TĐTKT-BH: Kết quả hoạt động bảo hiểm và môi giới BH

11. Phiếu 1A.10/TĐTKT-YT: Kết quả hoạt động Y tế

12. Phiếu 1A.11/TĐTKT-GD: Kết quả hoạt động giáo dục, đào tạo

13. Phiếu 1A.12/TĐTKT-DV: Kết quả hoạt động dịch vụ khác

14. Phiếu 1Am/TĐTKT-KH: Phiếu thu thập thông tin về sử dụng công nghệ trong sản xuất

15. Phiếu 1 Am.1/TĐTKT-KK: Phiếu khảo sát doanh nghiệp về thực trạng và khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2012 (Áp dụng cho các doanh nghiệp được chọn mẫu điều tra, thực tế đang hoạt động)

Phiếu: 1Am.2/TĐTKT - KK: Phiếu khảo sát doanh nghiệp về thực trạng và khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2012 (Áp dụng cho các doanh nghiệp được chọn vào mẫu điều tra, nhưng đang tạm ngừng SXKD hoặc đã phá sản, giải thể)

Phiếu 1B/TĐTKT-CS: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở SXKD

Phiếu 1C/TĐTKT-DN: Phiếu thu thập thông tin DN/HTX đang đầu tư chưa sản xuất, kinh doanh

----

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn