(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Hội nghị cán bộ công chức Văn phòng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng năm 2021
Người đăng tin: Trần Thông Ngày đăng tin: 22/12/2021 Lượt xem: 22

          Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; Công văn số 184/CĐVC ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn Công đoàn cở sở phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức 2021. 

          Được sự chỉ đạo của Chi ủy, lãnh đạo cơ quan, ngày 22/12/2021 Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng phối hợp với BCH Công Đoàn CTK Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2021, nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2020, xây dựng và ban hành Nghị quyết HNCBCCVC năm 2021. 

          Một số hình ảnh hội nghị

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn