(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn chuyển đổi số với chủ đề “Chiến lược chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực tại thành phố Đà Nẵng"
Người đăng tin: Trần Thông Ngày đăng tin: 22/10/2021 Lượt xem: 16

Thành phố Đà Nẵng đang bước vào công cuộc chuyển đổi số với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp, các ngành và sự tham gia của toàn xã hội. Chuyển đổi số là “động lực” trong phát triển thành phố; là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài. Một trong những việc làm cấp bách, quan trọng trước mắt của chuyển đổi số là chuyển đổi nhận thức và thay đổi tư duy.

Với quan điểm và tinh thần đó, ngày 22/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khóa tập huấn với chủ đề "Chiến lược chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực tại thành phố Đà Nẵng".

Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng cùng tham dự buổi tập huấn theo giấy mấy của Sở phát hành trước đó.

Ông Trần Ngọc Thạch - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng. Ảnh Thu Trang

Hội nghị nhằm triển khai phổ biến và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/6/2021 của BCH Đảng bộ thành phố về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 28/8/2021 phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, đến năm 2030.

Tham dự hội nghị tập huấn có hơn 100 học viên là Lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, công chức, viên chức, người lao động các sở ban ngành, quận huyện, phường xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh Thu Trang

Chương trình tập huấn gồm 03 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Triển khai Nghị quyết, Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: Do Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trình bày.

Chuyên đề 2: Hướng dẫn các cơ quan xây dựng kế hoạch chuyển đổi số cho cơ quan, tổ chức: do ông Thái Thanh Hải, Trưởng phòng Công nghệ thông tin trình bày.

Chuyên đề 3: Giới thiệu một số nền tảng, ứng dụng để phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số: do Ông Dương Công Đức, Giám đốc Trung tâm Smartcity - Viettel Solutions trình bày./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn