(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Thông báo dời trụ sở làm việc tạm thời
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 08/06/2012 Lượt xem: 18

Kể từ ngày 6/6/2012 Trụ sở làm việc mới Cục Thống kê dời về Địa chỉ: 206 Hoàng Diệu - Nam Dương - Hải Châu - Đà Nẵng Các số điện thoại liên lạc vẫn giữ nguyên Trân trọng kính báo!

Trong năm 2012, được sự cho phép của Bộ kế hoạch Đầu Tư và Tổng Cục Thống kê, Cục Thống kê thực hiện việc xây dựng lại trụ sở làm việc.

Do vậy, Cục Thống kê tạm dời trụ sở làm việc về địa chỉ

206 Hoàng Diệu - Phường Nam Dương - Hải Châu - Đà Nẵng

Các số điện thoại liên lạc vẫn giữ nguyên.

Cục Thống kê trân trọng kính báo để các đơn vị liên hệ công tác được biết.

----------------------------------------------

Phòng Văn thư: 0511 3822768

Phòng Tổ chức Hành Chính: 0511 3574916

Phòng Tài vụ: 0511 3821264

Phòng Thương mại: 0511 3821264

Phòng Tổng hợp: 0511 3828031

Phòng Công Nghiệp: 0511 3827461

Phòng Nông nghiệp: 0511 3821725

Phòng Dân số: 0511 3820272

Phòng Thanh tra: 0511 3573576

Phó Cục trưởng (bà Phạm Thị Mai Phương): 0511 3573 575

Phó Cục Trưởng (ông Trần Văn Trung): 0511 3574209

Cục trưởng (ông Lê Đức Tráng): 0511 3827522

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn