(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Hướng dẫn ứng phó dịch Covid-19 của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Trần Thông Ngày đăng tin: 06/08/2021 Lượt xem: 6

Văn bản Cục Thống kê Đà Nẵng

1. Công văn số 533/CTK-TCHC ngày 6/8/2021 về hướng dẫn ứng phó Covid-19 của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

2. Hướng dẫn ứng phó dịch Covid-19 của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng (ban hành kèm theo Công văn số 533/CTK-TCHC)

Văn bản Tổng cục Thống kê

1. Công văn 217/TCTK-VPTC ngày 3/3/2031 về việc hướng dẫn ứng phó dịch Covid-19 của Tổng cục 

2. Hướng dẫn ứng phó dịch Covid-19 (ban hành kèm theo Công văn 217/TCTK-VPTK)

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn