(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Kế hoạch hội nghị Thống kê toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ chủ trì
Người đăng tin: Trần Thông Ngày đăng tin: 25/02/2022 Lượt xem: 99

Tổng cục Thống kê ban hành kế hoạch số 170/TCTK-VPTC ngày 17/2/2022 về kế hoạch hội nghị Thống kê toàn quốc.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn