(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Tài liệu Hội nghị Thống kê toàn quốc năm 2022
Người đăng tin: Trần Thông Ngày đăng tin: 16/03/2022 Lượt xem: 83

Tài liệu Hội nghị Thống kê toàn quốc năm 2022

1. Chương trình Hội nghị

2. Tài liệu Hội nghị Thống kê toàn quốc của Bộ kế hoạch Đầu tư (bản đầy đủ)

3. Báo cáo tình hình thực hiện công tác thống kê tại thành phố Đà Nẵng  

4. Báo cáo công tác Thống kê Nhà nước kết quả đạt được và nhiệm vụ trong thời gian tới  (trích trong báo cáo bản đầy đủ)

5. Các tham luận (trích trong báo cáo bản đầy đủ)

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn