(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Kết nối số hóa và khai thác sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu thống kê
Người đăng tin: Trần Thông Ngày đăng tin: 17/03/2022 Lượt xem: 38

Ngày 17-3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến thống kê toàn quốc tổng kết và đánh giá công tác thống kê với chủ đề "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả." Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. Tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì hội nghị.

Trong thời gian qua, công tác thống kê nhà nước đã bảo đảm thông tin thường xuyên và đột xuất cho công tác quản lý, điều hành của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành và chính quyền địa phương thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội; các báo cáo chuyên đề; các kịch bản tăng trưởng kinh tế; kịch bản điều hành giá của một số mặt hàng thiết yếu...

Số liệu thống kê đã được sử dụng thống nhất trong việc đánh giá, tổng kết Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 ở Trung ương và địa phương. Số liệu thống kê được sử dụng trong lập quy hoạch tổng thể quốc gia và từng địa phương.

Hệ thống các văn bản pháp luật về thống kê được sửa đổi kịp thời, sát với điều kiện thực tế và được triển khai có hiệu quả. Hoạt động thu thập thông tin thống kê được ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong các khâu.

Tại Đà Nẵng, công tác thống kê thường xuyên được đổi mới, hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng hoạt động xử lỷ, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê. Công tác thống kê được đổi mới và nâng cao phương pháp thu thập số liệu điều tra thống kê như: sử dụng thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân trong các cuộc điều tra mẫu và tổng điều tra, sử dụng phương pháp điều tra bằng Webform trong điều tra doanh nghiệp.

 

Thực hiện Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, GRDP được tính toán tập trung tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tạo được tính thống nhất về số liệu giữa các sở ngành thành phố và Cục Thống kê. Từ đó, góp phần hạn chế mâu thuẫn giữa số liệu thống kê, hạn chế tính trùng lắp đối với các phân ngành kinh tế giữa sở ngành do chưa phân biệt giữa ngành kinh tế quốc dân và ngành quản lý đối với một số hoạt động kinh tế có nhiều sở ngành quản lý như: thông tin truyền thông, du lịch, công nghiệp, thương mại, giao thông vận tải…

Tuy nhiên, hiện việc ký thỏa thuận cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê trong khai thác hồ sơ hành chính vẫn còn một số hạn chế. Công tác thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê cấp huyện chưa thật sự bảo đảm. Hệ thống chỉ tiêu cấp huyện, xã đang áp dụng vẫn chưa có chỉ tiêu thống kê phản ánh về kinh tế.

Trong thời gian tới, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy chức năng tham mưu cho UBND thành phố về quản lý nhà nước trong hoạt động thống kê. Đề xuất bổ sung các chỉ tiêu thống kê kinh tế xã hội đặc thù của thành phố, thực hiện phân nhóm một số chỉ tiêu thống kê theo ngành, vùng, khu vực. Bảo đảm việc thu thập, tính toán, đánh giá, so sánh, phân tích, dự báo các chỉ tiêu kinh tế của địa phương kịp thời, chính xác. Đồng thời, tăng cường kết nối, số hóa và khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu thống kê, dữ liệu hành chính, nhất là cơ sở dữ liệu từ các ngành thuế, hải quan, kho bạc, ngân hàng để phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố.

Song song với đó, hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng chuyên môn hóa, đảm bảo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thống kê, áp dụng các quy trình thống kê tiên tiến, hiện đại, tăng ứng dụng công nghệ thông tin để chuẩn hóa các quy trình thống kê, tin học hóa trong các khâu thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những thành quả của ngành Thống kê đạt được trong 75 năm qua. Thủ tướng nhấn mạnh, hiện nay nhận thức về công tác thống kê chưa được chú trọng, chưa xác định đúng tầm. Thủ tướng yêu cầu phải xác định chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam toàn diện trên phạm vi cả nước, tiếp tục hợp tác quốc tế về thống kê theo hướng hội nhập sâu rộng, góp phần nâng cao năng lực, vị thế của Thống kê Việt Nam. Trong đó, triển khai các phương pháp phối hợp, chia sẻ thông tin của các Bộ, ngành, địa phương thông qua các cuộc tổng điều tra, phù hợp với chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam theo hướng số hóa.

 

Các ngành, địa phương tập trung nhân lực để ổn định kinh tế vĩ mô nên rất cần có số liệu cụ thể, kịp thời từ ngành thống kê. Ngành Thống kê cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, các văn bản pháp luật về thống kê, đẩy mạnh kiện toàn tổ chức Thống kê từ Trung ương xuống địa phương. Đặc biệt, tập trung đào tạo, nâng cao trình độ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động; đẩy mạnh hoạt động điều phối thống kê hiệu quả, đưa công tác thống kê được triển khai thống nhất, đồng bộ.

Nguon: CONG THONG TIN DA NANG

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn