(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Triển khai quán quán triệt Nghị quyết Hội nghị trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 15/06/2012 Lượt xem: 26

Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Thành ủy thành phố Đà Nẵng, Kế hoạch số 26-KH/ĐUK, ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Đảng ủy Khối các cơ quan về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16 tháng 01 năm 2012);

Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Thành ủy thành phố Đà Nẵng, Kế hoạch số 26-KH/ĐUK, ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Đảng ủy Khối các cơ quan về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16 tháng 01 năm 2012);

Ngày 13/6/2012 tại Cục thống kê thành phố Đà Nẵng, Chi ủy Chi bộ Cục Thống kê triển khai quán triệt thực hiện Nghị quyết tới toàn thể Đảng viên của Chi bộ và CBCCVC tại Văn phòng Cục Thống kê.

Sáng ngày 13/6/2012 tại Hội nghị triển khai Nghị quyết của Chi bộ Cục Thống kê đã có sự tham dự đầy đủ của CBCC và Đảng viên, đồng chí Lê Đức Tráng, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thống kê, báo cáo viên của Đảng ủy khối giới thiệu các Nghị quyết Hội nghị trung ương 4 khóa XI gồm Nghị quyết số 12 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết số 13 “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”.

Tại Hội nghị đ/c Đức Tráng, Bí thư Chi bộ đã giới thiệu đầy đủ và cụ thể các nội dung của nghị quyết Hội nghị trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, cuối buổi báo cáo đồng chí đã triển khai cụ thể Kế hoạch số 14/KH-CB của Chi bộ Cục Thống kê về việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại Chi bộ và 02 Cơ quan Cục Thống kê và Trung tâm COSIC3.

Buổi chiều cùng ngày Chi ủy đã tổ chức cho 02 tổ thảo luận gồm Tổ Đảng viên của Chi Bộ và Tổ quần chúng Văn phòng Cục Thống kê thảo luận quán triệt Nghị quyết HNTƯ4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tại buổi thảo luận, có nhiều ý kiến phát biểu phấn khởi đồng tình và tin tưởng vào quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng nêu trong Nghị quyết; đề xuất kiến nghị các cấp Đảng phải thực hiện các giải pháp một các đồng bộ, kiên quyết nhằm xây dựng Đảng trong sạch và vững mạnh,

Ngày 15/6 Chi ủy sẽ tiếp tục tổ chức quán triệt nghị quyết Hội nghị trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tới toàn thể CBCCVC tại Trung tâm tin học Thống kê COSIC 3.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn