(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Ban Chấp hành Chi đoàn Cục Thống kê họp giao ban định kỳ
Người đăng tin: Cao Thị Minh Trang Ngày đăng tin: 25/03/2022 Lượt xem: 29

Ngày 25/3/2022, Ban Chấp hành Chi đoàn Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng họp giao ban định kỳ với Ban Lãnh đạo Cục và đại diện Cấp ủy, báo cáo tình hình hoạt động trong Quý I/2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trong Quý II/2022.
Trong năm vừa qua, vì tình hình dịch bệnh phức tạp và Ban Chấp hành Chi đoàn cũng có sự thay đổi về nhân sự, vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực nên hoạt động vẫn còn có một số hạn chế. Tuy nhiên, Chi đoàn cũng đã nhận được sự hỗ trợ, chỉ dẫn, định hướng của Ban Lãnh đạo, cấp ủy để công tác điều hành, hoạt động của Chi đoàn thay đổi theo chiều hướng tốt hơn trong thời gian đến.

Ban Lãnh đạo Cục, đại diện Cấp ủy làm việc với Ban Chấp hành Chi đoàn Cục Thống kê

Đồng chí Trần Văn Vũ - Cục trưởng phát biểu chỉ đạo, định hướng phát triển cho Chi đoàn Cục Thống kê

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn