(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Hội nghị tập huấn Điều tra Doanh nghiệp năm 2022
Người đăng tin: Cao Thị Minh Trang Ngày đăng tin: 08/04/2022 Lượt xem: 31

Thực hiện Quyết định số 966/QĐ-TCTK ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2022.

Sáng ngày 05/4/2022, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Điều tra doanh nghiệp năm 2022 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng gồm Ban Lãnh đạo Cục Thống kê thành phố cùng với các Lãnh đạo, chuyên viên các phòng nghiệp vụ, Lãnh đạo và cán bộ Chi cục Thống kê khu vực, quận.

Hội nghị tập huấn Điều tra doanh nghiệp trực tuyến tại điểm cầu Đà Nẵng

Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-CTK ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng về tổ chức triển khai điều tra doanh nghiệp năm 2022; ngày 08/4/2022, Cục Thống kê đã tiến hành tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Điều tra doanh nghiệp năm 2022 cho Điều tra viên thuộc các Chi cục Thống kê khu vực, quận; chia làm 02 lớp đảm bảo chất lượng tập huấn và công tác phòng chống dịch bệnh.

Cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2022 được thực hiện theo phương pháp điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu. Cuộc điều tra nhằm thực hiện các mục đích chính: thu thập các thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế - xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương; tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, các chỉ tiêu trong báo cáo chính thức hàng năm của ngành Thống kê; tổng hợp và biên soạn ấn phẩm "Sách trắng doanh nghiệp năm 2023", “Sách trắng hợp tác xã năm 2023” và nhiều mục đích khác.

Đơn vị điều tra bao gồm các doanh nghiệp được thành lập và chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp; Luật Hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã/quỹ tín dụng nhân dân hoạt động theo Luật Hợp tác xã và các doanh nghiệp được thành lập, chịu sự điều chỉnh bởi các Luật chuyên ngành như Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán…

Ông Trần Văn Vũ - Cục trưởng Cục Thống kê phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ngày 08/4/2022

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn, ông Trần Văn Vũ - Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng yêu cầu mỗi điều tra viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc điều tra, kiểm tra, sửa phiếu hằng ngày; báo cáo thường xuyên những khó khăn, vướng mắc cho Lãnh đạo Chi cục Thống kê để kịp thời xử lý, đảm bảo chất lượng, số liệu trong cuộc điều tra.

Điều tra viên tại Hội nghị tập huấn Điều tra doanh nghiệp 2022

Bên cạnh đó, giảng viên tại Hội nghị không chỉ tập huấn nghiệp vụ đầy đủ, giải đáp thắc mắc, mà còn tập trung nêu những vấn đề cần lưu ý trong quá trình điều tra để Điều tra viên hạn chế sai sót.

Ông Võ Thành Danh - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Thu thập Thông tin thống kê hướng dẫn tại Hội nghị

Thời gian triển khai thu thập số liệu bắt đầu từ ngày 15/4/2022 đến hết ngày 30/5/2022 và sử dụng phương pháp điều tra gián tiếp thông qua hình thức thu thập thông tin trực tuyến.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn