(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Tài liệu Hội thảo góp ý xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Người đăng tin: Trần Thông Ngày đăng tin: 19/04/2022 Lượt xem: 45

Thực hiện chương trình công tác của Tổng cục Thống kê, từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 4 năm 2022, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo góp ý xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Đại biểu tham gia lấy ý kiến là các công chức làm công tác thống kê tại các sở ngành, các phòng ban thuộc UBND các quận huyện và công chức làm công tác thống kê văn phòng tại cấp xã phường.

Chủ trì hội thảo có ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng cục Thống kê thành phố Đà Nẵng và công chức phòng Thống kê Tổng hợp là đơn vị trực tiếp tham gia tổng hợp các ý kiến của đại biểu và kiến nghị về cơ quan Tổng cục Thống kê.

- Tài liệu phục vụ hội thảo:

      - Phụ lục 1 DANH MỤC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH

      - Phụ lục 2 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU HỐNG KÊ CẤP HUYỆN

      - Phụ lục 3 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP XÃ

Một số hình ảnh tại hội thảo

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn