(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Hội thảo Đánh giá thực hiện và góp ý xây dựng Hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã
Người đăng tin: Cao Thị Minh Trang Ngày đăng tin: 20/04/2022 Lượt xem: 36

Thực hiện Công văn số 2290/BKHĐT-TCTK ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Công văn số 2004/UBND-TH ngày 13 tháng 4 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc xin ý kiến dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Công văn số 470/TCTK-PPCĐ ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Tổng cục Thống kê yêu cầu các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hội thảo xin ý kiến của các sở, ban, ngành; đại diện các phòng ban cấp quận, huyện và UBND cấp xã, phường.

Trong hai ngày, 19-20 tháng 4 năm 2022, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội thảo với sự tham gia của gần 200 đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị liên quan, hội thảo được tổ chức thành 3 lớp do ông Trần Văn Vũ - Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì.

Đồng chí Trần Văn Vũ - Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì Hội thảo

Bà Nguyễn Thị Kiều Liên - Trưởng phòng, phòng Thống kê Tổng hợp báo cáo tại Hội thảo

Đại diện các Sở, ban, ngành phát biểu ý kiến tại Hội thảo sáng 19/4

Đại diện các Sở, ban, ngành phát biểu ý kiến tại Hội thảo sáng 19/4 (tt)

Đại diện các Sở, ban, ngành phát biểu ý kiến tại Hội thảo sáng 19/4 (tt)

Đại diện các Sở, ban, ngành phát biểu ý kiến tại Hội thảo sáng 19/4 (tt)

Đại diện các Sở, ban, ngành phát biểu ý kiến tại Hội thảo sáng 19/4 (tt)

Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã do Trung ương dự thảo lần này bao gồm 147 chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh được chia thành 21 nhóm, tăng 01 nhóm và tăng 37 chỉ tiêu so với Hệ thống chỉ tiêu đang áp dụng; 48 chỉ tiêu cấp huyện, tăng 8 chỉ tiêu và 23 chỉ tiêu cấp xã, tăng 7 chỉ tiêu so với hệ thống chỉ tiêu thống kê đang áp dụng.

Chương trình hội thảo gồm 3 nội dung chính: (1) Đánh giá tóm tắt kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; (2) Hướng xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; (3) Thảo luận, xin ý kiến góp ý dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Hội thảo chiều ngày 19/4/2022 đối với cơ quan, đơn vị cấp huyện

Hội thảo chiều ngày 19/4/2022 đối với cơ quan, đơn vị cấp huyện (tt)

Đại diện một số cơ quan, đơn vị cấp huyện phát biểu tại Hội thảo chiều 19/4

Đại diện một số cơ quan, đơn vị cấp huyện phát biểu tại Hội thảo chiều 19/4 (tt)

Đại diện một số cơ quan, đơn vị cấp huyện phát biểu tại Hội thảo chiều 19/4 (tt)

Đại diện một số cơ quan, đơn vị cấp huyện phát biểu tại Hội thảo chiều 19/4 (tt)

Đại diện một số cơ quan, đơn vị cấp huyện phát biểu tại Hội thảo chiều 19/4 (tt)

Đại diện một số cơ quan, đơn vị cấp huyện phát biểu tại Hội thảo chiều 19/4 (tt)

Đại diện một số cơ quan, đơn vị cấp huyện phát biểu tại Hội thảo chiều 19/4 (tt)

Tham dự hội thảo, Cục Thống kê đã nhận được nhiều góp ý của đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan đối với từng chỉ tiêu, những tồn tại, khó khăn, hạn chế phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Đặc biệt, các đại biểu đã góp ý sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung đối với dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê xuất phát từ thực tế phát sinh cũng như đề xuất các giải pháp mang tính khả thi nhằm hướng đến mục tiêu đưa Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đi vào thực tiễn, phục vụ công tác quản lý, điều hành của các cấp lãnh đạo và đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin thống kê của người dùng tin.

Đồng chí Trần Văn Vũ - Cục trưởng trao đổi, chia sẻ, ghi nhận các ý kiến tại Hội thảo

Ông Trần Văn Vũ - Cục trưởng Cục Thống kê, chủ trì hội thảo đã cùng trao đổi, chia sẻ và ghi nhận các ý kiến góp ý của các đại biểu, đồng thời chỉ đạo bộ phận Thống kê Tổng hợp tổng hợp toàn bộ nội dung góp ý, dự thảo văn bản góp ý của UBND thành phố gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) theo quy định.

Đồng chí Trần Nam Trung - Phó Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì Hội thảo sáng 20/4

Đồng chí Nguyễn Công Huân - Thống kê viên, phòng Thống kê Tổng hợp báo cáo tại Hội thảo sáng 20/4

Đại diện các cơ quan, đơn vị cấp xã tham dự Hội thảo sáng 20/4

Đại diện các cơ quan, đơn vị cấp xã phát biểu tại Hội thảo sáng 20/4

Đại diện các cơ quan, đơn vị cấp xã phát biểu tại Hội thảo sáng 20/4 (tt)

Đại diện các cơ quan, đơn vị cấp xã phát biểu tại Hội thảo sáng 20/4 (tt)

Đại diện các cơ quan, đơn vị cấp xã phát biểu tại Hội thảo sáng 20/4 (tt)

Đại diện các cơ quan, đơn vị cấp xã phát biểu tại Hội thảo sáng 20/4 (tt)

Đại diện các cơ quan, đơn vị cấp xã phát biểu tại Hội thảo sáng 20/4 (tt)

Đại diện các cơ quan, đơn vị cấp xã phát biểu tại Hội thảo sáng 20/4 (tt)

Đại diện các cơ quan, đơn vị cấp xã phát biểu tại Hội thảo sáng 20/4 (tt)

Đại diện các cơ quan, đơn vị cấp xã phát biểu tại Hội thảo sáng 20/4 (tt)

Đại diện các cơ quan, đơn vị cấp xã phát biểu tại Hội thảo sáng 20/4 (tt)

Đại diện các cơ quan, đơn vị cấp xã phát biểu tại Hội thảo sáng 20/4 (tt)

Đại diện các cơ quan, đơn vị cấp xã phát biểu tại Hội thảo sáng 20/4 (tt)

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn