(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Tuyên truyền văn bản trong và ngoài ngành
Người đăng tin: Trần Thông Ngày đăng tin: 22/06/2022 Lượt xem: 33

Thực hiện việc tuyên truyền phổ biến văn bản đến toàn thể công chức và phổ biến trên trang tin điện tử.

Ban biên tập giới thiệu các văn bản để CBCC tham khảo và thực hiện:

1. Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày  8/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tổ chức đấu giá tài sản.

2. Quyết định 648/QĐ-TCTK ngày 16/8/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Tổng cục Thống kê

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn