(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Hội nghị tập huấn Điều tra Giá sản xuất công nghiệp và Giá sản xuất dịch vụ
Người đăng tin: Cao Thị Minh Trang Ngày đăng tin: 27/06/2022 Lượt xem: 11

Thực hiện Quyết định số 73/QĐ-TCTK ngày 02 tháng 3 năm 2016 của Tổng cục Thống kê về điều tra giá sản xuất dịch vụ thời kỳ 2015-2020; Quyết định số 754/QĐ-TCTK ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Tổng cục Thống kê về ban hành Phương án điều tra giá sản xuất dịch vụ; Quyết định số 775/QĐ-TCTK ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Tổng cục Thống kê về ban hành Phương án điều tra giá sản xuất công nghiệp;

Sau khi được Tổng cục Thống kê tập huấn nghiệp vụ vào sáng ngày 23/6/2022 bằng hình thức trực tuyến; ngày 27/6/2022, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tập huấn Điều tra Giá sản xuất công nghiệp và Giá sản xuất dịch vụ cho các giám sát viên thuộc Chi cục Thống kê và Điều tra viên.

Đây là các cuộc điều tra chọn mẫu thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia được thực hiện nhằm mục đích biên soạn chỉ tiêu chỉ số giá sản xuất dịch vụ, giá sản xuất công nghiệp; đảm bảo thông tin cung cấp phục vụ công tác điều hành, phân tích kinh tế; đáp ứng nhu cầu thông tin cho các nhà cung ứng dịch vụ tính toán hiệu quả kinh tế…

Ông Trần Văn Vũ - Cục trưởng Cục Thống kê, chủ trì Hội nghị phát biểu chỉ đạo, đề nghị các giám sát viên các cấp, điều tra viên tăng cường trách nhiệm đối với công tác thu thập, kiểm tra, giám sát trước hoàn thiện phiếu, đảm bảo phòng chống dịch trong tình hình mới.

Ông Trần Văn Vũ - Cục trưởng Cục Thống kê, Chủ trì Hội nghị

Thời gian điều tra tiến hành từ ngày 05 đến ngày 12 hàng tháng (bắt đầu từ Quý III/2022) thông qua hình thức thu thập thông tin gián tiếp (phiếu Webform) đối với các doanh nghiệp và thu thập thông tin trực tiếp (phiếu CAPI) đối với các cơ sở SXKD cá thể. Riêng đối với điều tra giá sản xuất công nghiệp chỉ sử dụng phương pháp điều tra gián tiếp để thu thập thông tin.

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn