(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

THÔNG BÁO tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2022
Người đăng tin: Trần Thông Ngày đăng tin: 05/07/2022 Lượt xem: 115

Thực hiện thông báo số 145/TB-TCTK ngày 04/7/2022 của Tổng cục Thống kê.

Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng tiếp tục nhận hồ sơ dự tuyển công chức năm 2022 của Tổng cục Thống kê.

  • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 05/7/2022 đến 17 giờ ngày 03/8/2022.
  • Chỉ tiêu tuyển dụng tại Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng: 03 chỉ tiêu

- 01 vị trí văn thư trình độ trung cấp;

- 01 vị trí Công nghệ Thông tin trình độ đại học ;

- 01 vị trí thống kê viên trình độ đại học;

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn