(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Bộ nhận diện, biểu trưng ngày chuyển đổi số quốc gia
Người đăng tin: Trần Thông Ngày đăng tin: 03/10/2022 Lượt xem: 6

1. Logo:

2. Background

3. Banner:

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn