(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Sinh hoạt chuyên đề trong Chi bộ Cục Thống kê
Người đăng tin: Trần Thông Ngày đăng tin: 28/10/2022 Lượt xem: 37

Thực hiện quy định của Đảng về tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ đối với đảng viên và sinh hoạt các chuyên đề.

Ngày 28 tháng 10 năm 2022, Chi bộ Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về " QUY TRÌNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÁC CUỘC ĐIỀU TRA THỐNG KÊ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG" do đảng viên Võ Thành Danh, Phó trưởng phòng phụ trách, phòng Thu thập thông tin thống kê thực hiện biên soạn và trình bày.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt:

Tài liệu sinh hoạt: Chuyên đề Qquy trình tổ chức Triển khai các cuộc điều tra Thống kê tại Đà Nẵng

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn