(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
Người đăng tin: Trần Thông Ngày đăng tin: 13/12/2022 Lượt xem: 16

CHUYÊN MỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn