(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Quyết định 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của UB Quốc gia về chuyển đổi số v/v Ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022
Người đăng tin: Trần Thông Ngày đăng tin: 15/03/2022 Lượt xem: 4

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn