(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tình hình thực hiện vốn đầu tư tại thành phố Đà Nẵng 5 tháng đầu năm
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 22/06/2012 Lượt xem: 30

Đến nay Thành phố Đà Nẵng chưa hoàn toàn tháo gỡ mở đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách, thực hiện chủ trương của Chính phủ cho phép giải ngân các công trình trọng điểm và thực hiện vốn ngân sách một số dự án cần thiết, vì vậy 5 tháng đầu năm 2012 ước thực hiện vốn đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 80% so cùng kỳ năm trước.

Đến nay Thành phố Đà Nẵng chưa hoàn toàn tháo gỡ mở đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách, thực hiện chủ trương của Chính phủ cho phép giải ngân các công trình trọng điểm và thực hiện vốn ngân sách một số dự án cần thiết, vì vậy 5 tháng đầu năm 2012 ước thực hiện vốn đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 80% so cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trong tháng 4/2012 thực hiện được 558 tỷ đồng. Trong đó: vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố đạt 550 tỷ đồng chiếm 98,67% trong tổng vốn. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2012 thực hiện được 1.952 tỷ đồng trong đó: vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố đạt 1.935 tỷ đồng chiếm 99,09% so tổng số. Trong vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố, vốn cân đối ngân sách thành phố đạt 1.291 tỷ chiếm 66,75%.
Dự kiến tháng 5 năm 2012, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn của Nhà nước do địa phương quản lý thực hiện được 591,4 tỷ đồng, tăng 7,55% so tháng trước. Trong đó vốn ngân sách cấp thành phố thực hiện được 591 tỷ đồng, chiếm 98,5% so tổng số, tăng 13,46% so tháng trước. Trong vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố, vốn cân đối ngân sách đạt 480 tỷ đồng, chiếm 81,18% trong tổng vốn, bằng 70,62% so cùng kỳ.
Lũy kê 5 tháng đầu năm ước thực hiện vốn đầu tư phát triển nguồn vốn của Nhà nước do địa phương quản lý đạt 2.553,3 tỷ đồng, bằng 80% so cùng kỳ năm trước.
Tình hình một số công trình trọng điểm năm 2012: Dự án xây dựng cầu Rồng qua Sông Hàn, tính từ đầu năm đến nay công trình đã thực hiện được 229.074 triệu đồng đạt 38,25% so với kế hoạch năm đề ra. Riêng trong tháng 4/2012 thực hiện được 59.427 triệu đồng chủ yếu là gói thầu 1b: thượng bộ cầu chính. Trung tâm hành chính thành phố, tính từ đầu năm đến nay công trình đã thực hiện được 34.290 triệu đồng, riêng trong tháng 4/2012 thực hiện được 22.070 triệu đồng, chủ yếu là gói thầu xây lắp phần thân hoàn thiện. Bệnh viện ung thư Đà Nẵng từ khi khởi công đến 15/05/2012 công trình đã thực hiện được 403.857 triệu đồng đạt 35,07% so với tổng mức đầu tư. Tính từ đầu năm đến nay công trình đã thực hiện được 120.414 triệu đồng. Sân vận động Hòa Xuân 20.000 chỗ ngồi, tính từ khi khởi công đến 15/05/2012 công trình đã thực hiện được 1.059 triệu đồng. Riêng trong tháng công trình đã thực hiện được 302 triệu đồng, chủ yếu là phần thí nghiệm cọc.
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn