(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tinh hình Vận tải 5 tháng đầu năm của thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 22/06/2012 Lượt xem: 11

Vận tải 5 tháng đầu năm của thành phố Đà Nẵng phát triển khá, doanh thu tăng 32,74% so cùng kỳ năm trước

Vận tải 5 tháng đầu năm của thành phố Đà Nẵng phát triển khá, doanh thu tăng 32,74% so cùng kỳ năm trước

Tổng doanh thu hàng hóa, hành khách, dịch vụ đại lý vận tải thành phố 5 tháng đầu năm 2012 ước đạt 2.014 tỷ đồng, tăng 32,74% so cùng kỳ năm 2011. Trong đó: đường bộ ước đạt 1.744 tỷ đồng, tăng 31,71% so cùng kỳ năm 2011; ngành đường sông có xu hướng giảm ước đạt 193 triệu, giảm 29,30% so cùng kỳ năm ngoái; đường biển ước đạt 269 tỷ đồng, tăng 39,96 % so cùng kỳ năm 2011.
Sản lượng vận chuyển hành khách 5 tháng đầu năm 2012 ước đạt 16.125 nghìn HK tăng 30,01% so với cùng kỳ năm 2011, luân chuyển đạt 912 triệu HK.Km tăng 36,21% so cùng kỳ năm ngoái. Vận tải hàng hóa 5 tháng đầu năm 2012 ước đạt 19.516 nghìn tấn, tăng 46,60% so với cùng kỳ năm 2011 và luân chuyển đạt 1.977 triệu T.Km tăng 45,18% so cùng kỳ năm 2011.
Hàng hoá thông qua cảng: Tháng 4/2012 Cảng Sông Hàn bị giải tỏa kho 1 và phải dừng sản xuất dài ngày để bàn giao mặt bằng phục vụ cuộc thi pháo hoa quốc tế đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Cảng. Sản lượng tháng 4/2012 thông qua Cảng là: 380 nghìn tấn tăng 16% so với sản lượng của tháng 4 năm 2011. Trong đó: hàng nhập khẩu đạt 61.503 tấn bằng 92% so với tháng 4 năm 2011, hàng xuất khẩu đạt 158.358 tấn tăng 31% so với tháng 4 năm 2011 và hàng nội địa đạt 160.803 tấn tăng 15% so với tháng 04 năm 2011. Tổng hợp 4 tháng đầu năm 2012 sản lượng thực hiện được là: 1.424 nghìn tấn tăng 25,65% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó hàng nhập khẩu đạt 243 nghìntấn tăng 3,68%, hàng xuất khẩu đạt 693 nghìntấn tăng 39,11%, hàng nội địa đạt 487 nghìntấn tăng 21,74% so với cùng kỳ 2011. Dự kiến tháng 5/2012 sản lượng hàng hóa thông qua cảng bằng 98% so cùng kỳ năm trước, tương đương 400 nghìn tấn.
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn