(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Hội nghị tập huấn Điều tra Doanh nghiệp năm 2023 và Điều tra Biến động dân số, Kế hoạch hóa gia đình ngày 01/4/2023
Người đăng tin: Cao Thị Minh Trang Ngày đăng tin: 24/03/2023 Lượt xem: 50

Thực hiện Quyết định số 270/QĐ-TCTK ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2023 và Quyết định số 276/QĐ-TCTK ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2023 (viết gọn là BĐDS 2023).

Sáng ngày 09-10/3/2023, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Điều tra doanh nghiệp năm 2023 và điều tra BĐDS 2023 bằng hình thức trực tuyến. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng gồm Ban Lãnh đạo Cục Thống kê thành phố cùng với các Lãnh đạo, chuyên viên các phòng nghiệp vụ.

Thực hiện Kế hoạch số 165/KH-CTK và 168/KH-CTK ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng về tổ chức triển khai điều tra BĐDS 2023 và điều tra doanh nghiệp năm 2023; sáng ngày 23-24/3/2023, Cục Thống kê đã tiến hành tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Điều tra doanh nghiệp năm 2023 và Điều tra BĐDS 2023 cho Điều tra viên, giám sát viên cấp quận, huyện và Lãnh đạo các Chi cục Thống kê khu vực, quận.

Mục đích chính doanh nghiệp là để thu thập các thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế - xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương; tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành kinh tế; biên soạn ấn phẩm "Sách trắng doanh nghiệp năm 2023", “Sách trắng hợp tác xã năm 2023” và nhiều mục đích khác.

Trong năm 2023, Điều tra doanh nghiệp có những điểm đổi mới, bao gồm: thay đổi phương pháp chọn mẫu, lượng phiếu mẫu, cách thực hiện, bổ sung mới thu thập thông tin kinh tế số và logistics, lồng ghép thêm thông tin của điều tra xuất nhập khẩu dịch vụ.

Đối với cuộc điều tra BĐDS 2023 nhằm thu thập thông tin về dân số và một số đặc trưng cơ bản của dân số; mức độ sử dụng các biện pháp tránh trai và nạo, phá thai làm cơ sở để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu về dân số và kế hoạch hóa gia đình; Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, ASEAN… phục vụ các cấp, các ngành đánh giá, hoạch định chính sách.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Trần Văn Vũ - Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng yêu cầu mỗi điều tra viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc điều tra, kiểm tra, sửa phiếu hằng ngày; giám sát viên các cấp theo dõi, hỗ trợ thường xuyên, giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho điều tra viên để kịp thời xử lý, đảm bảo chất lượng, số liệu trong cuộc điều tra.

Đồng chí Trần Văn Vũ - Cục trưởng Cục Thống kê phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bên cạnh đó, giảng viên tại Hội nghị không chỉ tập huấn nghiệp vụ đầy đủ, giải đáp thắc mắc, mà còn tập trung nêu những vấn đề cần lưu ý trong quá trình điều tra để Điều tra viên hạn chế sai sót.

Thời gian triển khai thu thập số liệu doanh nghiệp bắt đầu từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 30/6/2023 và sử dụng phương pháp điều tra gián tiếp thông qua hình thức thu thập thông tin trực tuyến; BĐDS 2023 từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 20/4/2023 và sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp bằng phiếu điện tử trên thiết bị điện tử (CAPI).

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn