(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Tài liệu tập huấn điều tra Vô vị lợi
Người đăng tin: Trần Thông Ngày đăng tin: 20/06/2023 Lượt xem: 132

Bấm vào các link sau để tải các tài liệu

 

1. Quyết định 314/QĐ-CTK ngày 17/3/2023 của Tổng cục Thống kê về Quyết định ban hành phương án điều tra sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi

2. Công văn 2856/UBND-TH ngày 06/6/2023 của UBND thành phố về việc triển khai điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi năm 2023

3. Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi, xây dựng mạng lưới điều tra giá tiêu dùng năm gốc 2024

4. Sổ tay điều tra vô vị lợi

5. SLIDE hướng dẫn xây dựng danh mục mặt hàng và điều tra giá tiêu dùng năm gốc 2024

6. SLIDE giới thiệu thu thập thông tin trên thiết bị di động mạng lưới điều tra giá tiêu dùng năm gốc 2024.

7. Hướng dẫn sử dụng phần mềm xây dựng mạng lưới điều tra giá tiêu dùng năm gốc 2024

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn