(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Hoạt động thương mại, dịch vụ thành phố 5 tháng đầu năm
Người đăng tin: test test Ngày đăng tin: 22/06/2012 Lượt xem: 5

Hoạt động thương mại, dịch vụ thành phố 5 tháng đầu năm có nhiều khổi sắc, nhiều sự kiện đã được thành phố tổ chức thành công, ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 24,51% so cùng kỳ. Nếu lại trừ biến động giá tổng mức thương mại và dịch vụ tăng 10,28% so cùng kỳ năm trước.

Hoạt động thương mại, dịch vụ thành phố 5 tháng đầu năm có nhiều khổi sắc, nhiều sự kiện đã được thành phố tổ chức thành công, ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 24,51% so cùng kỳ. Nếu lại trừ biến động giá tổng mức thương mại và dịch vụ tăng 10,28% so cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ tháng 5/2012 ước đạt 4.266 tỷ đồng, tăng 2,47% so tháng trước và tăng 22,97% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 595 tỷ đồng tăng 3,02% so tháng trước, tăng 7,53% so cùng kỳ; Kinh tế tư nhân đạt 2.252 tỷ đồng tăng 2,13% so tháng trước, tăng 24,83% so cùng kỳ; Kinh tế cá thể đạt 1.338 tỷ đồng, tăng 2,93% so tháng trước, tăng 30% so cùng kỳ; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 78,5 tỷ đồng, , tăng 0,06% so tháng trước, tăng 7,8% so cùng kỳ.
Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ 5 tháng đầu năm 2012 đạt 20.502 tỷ đồng, tăng 24,51% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Kinh tế nhà nước dự ước đạt 2.758,4 tỷ đồng, chiếm 13,45% so tổng mức bán chung của thành phố, tăng 13,24% so cùng kỳ; Kinh tế tư nhân dự ước đạt 10.869,6 tỷ đồng, chiếm 53,02% so tổng mức bán chung của thành phố, tăng 23,45% so cùng kỳ; Kinh tế cá thể dự ước đạt 6.500 tỷ đồng, chiếm 31,71% so tổng mức bán chung của thành phố, tăng 32,74% so cùng kỳ; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài dự ước đạt 369,7 tỷ đồng, chiếm 1,8% so tổng mức bán chung của thành phố, tăng 14,41% so cùng kỳ.
Trong tổng mức: Thương nghiệp là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất (73,75% so tổng mức), và tăng 29,05% so cùng kỳ. Trong 5 tháng đầu năm 2012 các nhóm ngành hàng khác như khách sạn, nhà hàng tăng do nhu cầu vui chơi, giải trí, du lịch trong các tháng qua tăng mạnh; Khách sạn, nhà hàng chiếm 10,78% tổng mức, tăng 16,49% so cùng kỳ; Du lịch chiếm 0,92% tổng mức, tăng 29,02% so cùng kỳ; Dịch vụ chiếm 14,61% tăng gần 10,74% so cùng kỳ.
Dự ước kim ngạch xuất khẩu tháng 5/2012 đạt 68 triệu USD, tăng 2,96% so tháng trước và tăng 18,85% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: khu vực kinh tế nhà nước tăng 0,98% so tháng trước và tăng 18,13% so cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2,65% so tháng trước và tăng 15,81% so cùng kỳ; khu vực kinh tế tư nhân tăng 6,03% so tháng trước và tăng 26,36% so cùng kỳ.
Hàng thủy hải sản ước đạt 7,27 triệu USD bằng 11,35% so tổng kim ngạch xuất khẩu của TP Đà Nẵng, tăng 8,66% so cùng kỳ. Hàng CN-TTCN ước đạt 60,61 triệu USD bằng 87,89% so tổng kim ngạch xuất khẩu của TP Đà Nẵng, tăng 24,42% so cùng kỳ. Riêng nhóm hàng nông lâm sản thực hiện thấp do các doanh nghiệp chỉ mới ký được hợp đồng xuất khẩu cà phê.
Ước cộng dồn 5 tháng đầu năm 2012 kim ngạch xuất khẩu đạt 313,51 triệu USD, tăng 19,10%. Hàng nông lâm thủy sản ước đạt 2,37 triệu USD bằng 3,43% so tổng kim ngạch xuất khẩu của TP Đà Nẵng, giảm 73,712% so cùng kỳ; Hàng thủy hải sản ước đạt 35,593 triệu USD bằng 12,44% so tổng kim ngạch xuất khẩu của TP Đà Nẵng, tăng 8,66% so cùng kỳ năm trước; Hàng CN-TTCN ước đạt 275,54 triệu USD bằng 84,13% so tổng kim ngạch xuất khẩu của TP Đà Nẵng, tăng 24,42% so cùng kỳ.
Ước kim ngạch nhập khẩu tháng 5/2012 là 69,815 triệu USD tăng 4,87% so tháng trước và tăng 8,89% so cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp chủ yếu nhập khẩu nguyên vật liệu để gia công hàng xuất khẩu, Từ đầu quý 2 là thời điểm các doanh nghiệp chuẩn bị nguyên liệu cho các hoạt động xuất khẩu trong năm nên kim ngạch nhập khẩu tương đối ổn định. Trong kim ngạch nhập khẩu, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt kim ngạch 21,13 triệu USD chiếm 30,27% so tổng kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tăng 9,93% so cùng kỳ, kim ngạch nhập khẩu khu vực kinh tế tư nhân đạt 25,1 triệu USD chiếm 35,96% tăng 11,79% so cùng kỳ, kim ngạch nhập khẩu khu vực kinh tế nhà nước đạt 23,576 triệu USD, chiếm 33,77 % so tổng kim ngạch, tăng 5,1% so cùng kỳ.
Ước kim ngạch nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2012 là 310,12 triệu USD tăng 7,97% so cùng kỳ năm trước. Trong kim ngạch nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu khu vực kinh tế tư nhân đạt 98,754 triệu USD chiếm 31,8% tăng 9,87% so cùng kỳ, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt kim ngạch 118,33 triệu USD chiếm 38,2% so tổng kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tăng 6,04%, kim ngạch nhập khẩu khu vực kinh tế nhà nước đạt 93,03 triệuUSD, chiếm 30 % kim ngạch, tăng 8,5% cùng kỳ.
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn