(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra cơ sở KT HCSN năm 2012
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 27/06/2012 Lượt xem: 23

Được sự đồng ý của UBND quận Hải Châu, sáng ngày 27 tháng 6 năm 2012, tại Hội trường UBND quận Hải Châu, BCĐ TĐT cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp quận tiến hành tổ chức tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra (giai đoạn 2) cho gần 74 điều tra viên, Tổ trưởng điều tra các phường cánh bắc và thành viên tổ giúp việc BCĐ quận. Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo TĐT quận đã khai mạc và chủ trì hội nghị

Thực hiện Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012; Phương án Tổng điều tra của Ban chỉ đạo Trung ương và thành phố Đà Nẵng.

Được sự đồng ý của UBND quận Hải Châu, sáng ngày 27 tháng 6 năm 2012, tại Hội trường UBND quận Hải Châu, BCĐ TĐT cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp quận tiến hành tổ chức tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra (giai đoạn 2) cho gần 74 điều tra viên, Tổ trưởng điều tra các phường cánh bắc và thành viên tổ giúp việc BCĐ quận. Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo TĐT quận đã khai mạc và chủ trì hội nghị.
Hội nghị đã tập trung phổ biến một số nội dung như: giới thiệu và hướng dẫn phương án tổng điều tra; nội dung, phương pháp thu thập thông tin ghi phiếu điều tra cá thể; các bảng danh mục trong tổng điều tra; quy trình tổng hợp nhanh áp dụng trong tổng điều tra; nhiệm vụ của giám sát viên, tổ trưởng, điều tra viên và một số trường hợp đặc biệt có thể gặp trong khi điều tra.
Phát biểu tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo TĐT quận đề nghị các học viên cần tham gia tập huấn với thái độ nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm cao; qua đó với kiến thức được trang bị sẽ góp phần thu thập được số liệu đầy đủ, chính xác, đảm bảo sự thành công của cuộc Tổng điều tra trên địa bàn quận.
(Một số hình ảnh tại Hội nghị)

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn