(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Kế hoạch Tập huấn Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp Tỉnh, huyện, xã 2012
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 30/07/2012 Lượt xem: 20

Kế hoạch tập huấn Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện xã tại Đà nẵng năm 2012

KẾ HOẠCH

Tập huấn Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp Tỉnh, huyện, xã

tại thành phố Đà Nẵng - tháng 7 năm 2012

Stt

Phòng/người

hướng dẫn

nghiệp vụ

Thời gian

tập

huấn

Nội dung

phổ

biến

Thành phần tham dự

ghi chú

( Danh sách các Sở, Ban ngành quận, huyện

và xã phường tham dự)

Đơn vị

Định

mức

Người

tham dự

A

B

C

1

2

3

2

5

TỔNG SỐ NGƯỜNG THAM DỰ : ( a + b = I + II + III + IV )

372

a

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ HTCTTK CHO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC THỐNG KÊ CẤP TỈNH, HUYỆN( QUẬN); ( a = I + II + III = 243 người tham dự )

I

Lớp thứ Nhất

Sáng 30/7

52

1

- Phòng TM - Giá

8g - 9g30

- Tổng mức bán ra, tổng mức bán lẻ;

- Cơ quan LĐ THợp

1x3

3

- VP Thành ủy; VP HĐND Tp; VP UBND Tp

(Bà: Trương Thị Mỹ Liên - TP )

Chỉ số giá Doanh thu VT-KB

- Sở, ban ngành

1x14

14

- Sở T/C; KHĐT; Xây Dựng; Công thương; GTVT;

DV du lịch, ngày khách, lượt khách…

Sở TTTT; VHTTDL, Công an; Bưu điện; Kho bạc;

giá trị xuất khẩu

TT xúc tiến đầu tư; Ngân hàng Nhà nước;

2

- Phòng CN - XD - VĐT

9g30 - 11g 30

- Vốn đầu tư phát triển; Giá trị

Ngân hàng đầu tư; Ban quản lý các khu CN & CX ĐN;

(Bà: Hoàng Thị Minh Hiến - TKV)

sản xuất xây dựng…

- Quận, huyện

1x3x7

21

- Phòng TC; Kho bạc; Ban quản lý các dự án quận, huyện

(Bà: Trịnh Thị Minh Nguyệt - TP)

- IIP; GO giá 2010 ...

- Chi cục Thống kê

2x7

14

- Mời 1 lãnh đạo và 1 Thống kê viên Chi cục

II

Lớp thứ Hai

Chiều 30/7

61

1

- Phòng Tổng hợp

14g - 16g 30

- Cơ quan LĐ THợp

1x3

3

- VP Thành ủy; VP HĐND Tp; VP UBND Tp

(Ông: Trần Nam Trung - Phó TP)

- GO; GDP chuyển đổi giá thực tế sang

- Sở, ban ngành

1x9

9

- Sở TC; TN-MT; TTTT; BHXH; KHĐT; C. thương;

giá so sánh …

NNPTNT; Ngân hàng Nhà nước; Kho bạc;

- Quận, huyện

1x5x7

35

- Phòng TC; Kho bạc; Phòng kinh tế ( Công thương );

2

- Phòng Nông LTS

16g30 - 17g 30

- GO; Diện tích, năng suất, sản lượng

Phòng TNMT; Hạt kiểm lâm

(Ông: Nguyễn Thanh Chuẩn - TP)

Lâm nghiệp và thủy sản

- Chi cục Thống kê

2x7

14

- Mời 1 lãnh đạo và 1 Thống kê viên Chi cục

III

Lớp thứ Ba

Sáng 31/7

130

1

- Phòng Dân số - Văn xã

8g - 11g30

- K. niệm nhân khẩu thực tế thường trú

- Cơ quan LĐ THợp

1x3

3

- VP Thành ủy; VP HĐND Tp; VP UBND Tp

(Ông: Trần Triết Tâm - TP)

Tỷ suất sinh thô(CBR)…

- Sở, ban ngành

1x22

22

- Ban tổ chức; Mặt trận; Đài PTTH; Công an; Ban ATGT;

(Bà: Trần Thị Lệ Trinh - Phó TP)

- Lực lượng lao động; Lao động đang

VK sát; Tòa án, Sở XD; Công Thương; TN-MT; NNPTNT;

làm việc; Tỷ lệ thất nghiệp…

Sở Tư pháp; Nội vụ; Hội LHPN;Y tế, BHXH;TT KT thủy văn;

Sở KHCN; GDĐT; TTTT; VHTTDL; LĐTBXH;

- Quận, huyện

1x13x7

91

- Ban tổ chức; VK sát; Tòa án; TT dân số ; TT y tế;

Phòng Nội vụ; Tư pháp; TNMT; P. Kinh tế (Công thương)

Phòng VH-TT; Phòng LĐTBXH; phòng Y tế, phòng Giáo dục

- Chi cục Thống kê

2x7

14

- Mời 1 lãnh đạo và 1 Thống kê viên Chi cục

b

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ HTCTTK CHO LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC THỐNG KÊ CẤP XÃ (PHƯỜNG); ( b= 129 người tham dự)

IV

Lớp thứ Tư

Chiều 31/7

129

1

- Phòng Dân số - Văn xã

14g - 17g 30

- K. niệm nhân khẩu thực tế thường trú

- Cơ quan LĐ THợp

1x3

3

- VP Thành ủy; VP HĐND Tp; VP UBND Tp

(Ông: Trần Triết Tâm - TP)

Khái niệm di cư, khái niệm hộ

- Xã /phường

2x56

112

56 xã, phường; mỗi xã phường 1 Lãnh đạo và 1 CB VP thống kê

(Bà: Trần Thị Lệ Trinh - Phó TP)

Tỷ lệ tăng dân số…

- Chi cục Thống kê

2x7

14

- 7 Chi cục (mỗi Chi cục mời 1 Lãnh đạo và 1 CB chi cục)

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn