(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Hội nghị tập huấn Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã Cho cán bộ làm công tác thống kê tại các Sở, ban, ngành và quận, huyện, xã phường.
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 03/08/2012 Lượt xem: 26

Trong 2 ngày 30 và 31 tháng 7, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Thống kê thành phố đã tổ chức Hội nghị tập huấn Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã cho cán bộ làm công tác thống kê tại các Sở, Ban, Ngành và UBND các quận, huyện, xã phường. Ông Lê Đức Tráng, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng Chủ trì hội nghị.

Trong 2 ngày 30 và 31 tháng 7, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Thống kê thành phố đã tổ chức Hội nghị tập huấn Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã cho cán bộ làm công tác thống kê tại các Sở, Ban, Ngành và UBND các quận, huyện, xã phường. Ông Lê Đức Tráng, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng Chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Cục Thống kê công bố Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Hội nghị tập trung chủ yếu vào việc giới thiệu các khái niệm, phương pháp tính toán và nguồn số liệu thu thập các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã đã được Chính phủ ban hành thống nhất, những công việc mà cơ quan, đơn vị cần phải quan tâm tập trung báo cáo thống kê trong thời gian đến.
Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Đức Tráng cho rằng, việc đổi mới, bổ sung và hoàn thiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia năm 2010 thay thế cho Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được chính phủ ban hành trước đây tại (Quyết định số 305/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2005); và xây dựng, ban hành mới Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã năm 2011 hình thành “Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia” thống nhất, thông suốt và hiệu quả nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập đang tồn tại trong thời gian qua, đặc biệt là khắc phục tình trạng chênh lệch về số liệu giữa các Sở, ban, ngành và số liệu cộng dồn của các quận, huyện so với số liệu thống kê chung của thành phố.
(Một số hình ảnh tại Hội nghị)

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn