(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tình hình kinh doanh thương mại và dịch vụ 9 tháng đầu năm 2012 thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 24/09/2012 Lượt xem: 25

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ 9 tháng đầu năm 2012 ước đạt 38.141 tỷ đồng, tăng 18,9% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Kinh tế nhà nước dự ước đạt 5.033 tỷ đồng, tăng 7,12% so cùng kỳ; Kinh tế tư nhân dự ước đạt 20.474 tỷ đồng, tăng 17,75% so cùng kỳ; Kinh tế cá thể dự ước đạt 11.914 tỷ đồng, tăng 26,77% so cùng kỳ

* Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ 9 tháng đầu năm 2012 ước đạt 38.141 tỷ đồng, tăng 18,9% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Kinh tế nhà nước dự ước đạt 5.033 tỷ đồng, tăng 7,12% so cùng kỳ; Kinh tế tư nhân dự ước đạt 20.474 tỷ đồng, tăng 17,75% so cùng kỳ; Kinh tế cá thể dự ước đạt 11.914 tỷ đồng, tăng 26,77% so cùng kỳ; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài dự ước đạt 712,8 tỷ đồng, tăng 21,62% so cùng kỳ. Trong tổng mức, ngành thương mại dự ước đạt 28.060 tỷ đồng, tăng 21,07% so cùng kỳ, ngành khách sạn, nhà hàng dự ước đạt 4.195 tỷ đồng, tăng 19,68% so cùng kỳ, ngành du lịch dự ước đạt 384 tỷ đồng, tăng 25.59% so cùng kỳ năm trước.Ngành khách sạn 9 tháng đầu năm đã phục vụ 1.374 nghìn lượt khách, tăng 32,88% so cùng kỳ năm trước ; ngành du lịch lữ hành đã phục vụ 149 nghìn lượt khách, tăng 22,59% so cùng kỳ.

* Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2012 ước đạt 648,72 triệu USD, tăng 12,87% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Hàng nông lâm sản ước đạt 4,12 triệu USD bằng 0,64% so tổng kim ngạch xuất khẩu của TP Đà Nẵng, bằng 34,61% so cùng kỳ. Hàng Thủy hải sản ước đạt 71,59 triệu USD bằng 12,95% so tổng kim ngạch xuất khẩu của TP Đà Nẵng, giảm 0,28% so cùng kỳ. Hàng CN-TTCN ước đạt 558,11 triệu USD bằng 86,03% so tổng kim ngạch xuất khẩu của TP ĐN, tăng 17,56% so cùng kỳ. Ước kim ngạch nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2012 là 663,46 triệu USD tăng 6,7% so cùng kỳ năm trước. Trong kim ngạch nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu khu vực kinh tế nhà nước đạt 179,77 triệu USD, tăng 6,47% so cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu khu vực kinh tế tư nhân đạt 231,21 triệu USD, tăng 5,59% so cùng kỳ; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt kim ngạch 252,477 triệu USD, tăng 7,9%.

* Vận tải hàng hóa, hành khách và dịch vụ vận tải 9 tháng đầu năm tăng cả doanh thu và sản lượng so cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu hàng hóa, hành khách, dịch vụ đại lý vận tải trên địa bàn thành phố 9 tháng đầu năm 2012, ước đạt 3.565 tỷ đồng tăng 31,50%% so cùng kỳ năm trước. Sản lượng vận chuyển hành khách 9 tháng đầu năm 2012 ước đạt 25.711 nghìn HK, tăng 14,43% so cùng kỳ năm 2011, luân chuyển ước đạt 957 triệu HK.Km tăng 13,16% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng vận tải hàng hóa 9 tháng đầu năm 2012 ước đạt 24.931 nghìn tấn, tăng 13,23% so với cùng kỳ năm 2011 và luân chuyển ước đạt 2.292 triệu tấn.Km tăng 12,31% so cùng kỳ năm 2011. Hàng hoá thông qua cảng 9 tháng đầu năm 2012 ước đạt 3.400 nghìn tấn, tăng 17,14% so cùng kỳ năm 2011

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn