(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Hệ thống biểu mẫu và phụ lục hướng dẫn tổng kết công tác thi đua cuối năm
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 09/11/2012 Lượt xem: 17

Các chi Cục tham khảo thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/1/2011 của Bộ trưởng bộ nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng

Hệ thống biểu mẫu hướng dẫn phụ lục kèm theo thông tư, các đơn vị tải về và làm theo các nội dung tương ứng, nếu có gì thắc mắc trao đổi qua mail thanhtradna@gso.gov.vn hoặc liên lạc số 3573576 để được hướng dẫn.

Cụ thể từng phụ lục như sau:

 • Phụ lục 03: Bảng đăng ký thi đua năm .... (dùng cho tập thể và cá nhân)
 • Phục lục 04:Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng năm ..... (dùng cho tập thể và cá nhân)
 • Phụ lục 05: Trích biên bản họp về việc xét đề nghị tặng thưởng năm 201....... (dùng cho tập thể và cán nhân)
 • Phụ lục 06: Báo cáo danh sách tập thể, cá nhân được thủ trưởng đơn vị cơ sở quyết định khen thưởng năm 201... (Chi Cục lập biểu)
 • Phụ lục 07: danh sách tập thể, cá nhân đề nghị xét khen thưởng năm 201... (chi Cục lập biểu)
 • Phụ lục 08: báo cáo mẫu số 1 của thông tư 02-bnv thành tích đề nghị tặng thưởng..............
 • Phụ lục 09: báo cáo mẫu số 1 của thông tư 02-bnv thành tích đề nghị tặng thưởng .......
 • Phụ lục 10: tóm tắ thành tích đề nghị tặng thưởng đối với tập thể …
 • Phụ lục 11: Tóm tắt thành tích đề nghị tặng thưởng .......... (bản gởi cơ quan trung ương)
 • Phụ lục 12: báo cáo tóm tắt quá trình công tác mẫu số 3 của thông tư 02-bnv đề nghị tặng thưởng (truy tặng) huân chương …
 • Phụ lục 13: báo cáo mẫu số 7 của thông tư 02-bnv thành tích đề nghị tặng thưởng …
 • Phụ luc 14: Biểu điểm đánh giá đối với lãnh đạo
 • Phụ lục 15: Biểu điểm đánh giá đối với công chức, viên chức, nhân viên

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn