(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Thường trực HĐTĐ Thông báo điểm thi đua 2012 - (chiều 20/11/2012)
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 15/11/2012 Lượt xem: 15

Căn cứ Thông báo số 05/TB-CTK, ngày 05/01/2012 của Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng về việc giao kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2012 cho các phòng nghiệp vụ thuộc Văn phòng Cục và Chi cục Thống kê các quận, huyện. - Giao kế hoạch công tác 2013

Kính gửi: Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê các quận, huyện.

Theo Quy chế thi đua khen thưởng của Cục Thống kê, và kế hoạch giao điểm công tác từ đầu năm, thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Cục thông báo đến các Chi Cục bảng điểm kết quả công tác do các phòng nghiệp vụ gửi về thường trực hội đồng thi đua, các chi Cục có vướng mắc hoặc chỗ nào chưa rõ thì liên hệ trực tiếp với các bộ phận nghiệp vụ liên quan để được giải đáp và đồng thời thông báo về thường trực hội đồng thi đua qua số điện thoại 05113. 573 576 hoặc qua địa chỉ mail thanhtradna@gso.gov.vn để tổng hợp kịp thời các thay đổi (nếu có).

Trên cơ sở bảng kết quả chi tiết gởi về hội đồng thi đua, sau khi tổng hợp và xem xét kết quả, thưởng trực hội đồng xin thông báo kết quả tổng hợp lần 1

Số
Đơn vị
Năm 2012
Vị thứ
Điểm
Điểm
%
2012
2011
TT
Kế hoạch
Thực hiện
HT/KH
A
B
1
2
3
4
5
1
Chi Cục Thống kê Hoà Vang
7.008,00
6.882,45
98,21
1
1
2
Chi Cục Thống kê Hải Châu
8.375,00
8.181,00
97,68
2
5
3
Chi Cục Thống kê Ngũ Hành Sơn*
6.712,00
6541,85
97.46
3
2
4
Chi Cục Thống kê Sơn Trà*
6.825,00
6649,75
97,43
4
3
5
Chi Cục Thống kê Liên Chiểu
7.692,00
7.459,10
96,97
5
7
6
Chi Cục Thống kê Thanh Khê
8.094,00
7.837,10
96,83
6
4
7
Chi Cục Thống kê Cẩm Lệ
6.923,00
6.657,60
96,17
7
6
Ghi chú:
-
Điểm điều chỉnh Quận Ngũ Hành Sơn Báo cáo nông lâm thủy sản tháng từ 105 lên 108
- Điểm điều chỉnh Quận Sơn Trà Báo cáo Tổng điều tra Doanh nghiệp 01/3 từ 180 điểm lên 186
Vậy kết quả tổng hợp lần 3 như biểu trên; Đề nghị các Chi Cục kiểm tra lại lần cuối trước khi trình lãnh đạo.
Trong trường hợp không có ý kiến và không có điều chỉnh, thường trực hội đồng thi đua sẽ trình lãnh đạo và công bố kết quả chính thức bằng văn bản đến các chi Cục.
Căn cứ kết quả trên, Chi cục Thống kê các quận, huyện tiến hành họp kiểm điểm cuối năm, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện công tác chuyên môn và hoạt động phong trào của tập thể và cá nhân trong năm 2012.
Việc xem xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cuối năm cần phải dựa vào kết quả đăng ký từ đầu năm, đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn của tập thể và cá nhân, đảm bảo công bằng, công khai theo nguyên tắc bỏ phiếu kín, đối tượng được khen thưởng phải có tác dụng nêu gương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm, nhằm làm cơ sở đánh giá, bình xét và đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục khen thưởng năm 2012.
Hồ sơ và thủ tục đề nghị khen thưởng gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục trước ngày 20/11/2012(qua Thanh tra - TĐKT Cục)./.
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn