(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 11
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 26/11/2012 Lượt xem: 23

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thành phố Đà Nẵng tháng 11/2012 ước đạt 81,6 triệu USD, tăng 3,38% so tháng trước. Lũy kế 11 tháng đầu năm xuất khẩu ước đạt 810,3 triệu USD, tăng 13,5% so cùng kỳ năm trước; xuất siêu 3,2 triệu USD, tăng 67% so cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thành phố Đà Nẵng tháng 11/2012 ước đạt 81,6 triệu USD, tăng 3,38% so tháng trước. Lũy kế 11 tháng đầu năm xuất khẩu ước đạt 810,3 triệu USD, tăng 13,5% so cùng kỳ năm trước; xuất siêu 3,2 triệu USD, tăng 67% so cùng kỳ năm trước.

(Nguồn: Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng)

Ước tính kim ngạch xuất khẩu tháng 11/2012 đạt 81,64 triệu USD tăng 3,38% so tháng trước và tăng 10,03% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 17,17 triệu USD tăng 2,6% so tháng trước và tăng 9,38% so cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 42,6 triệu USD tăng 2,46% so tháng trước và tăng 8,15% so cùng kỳ; khu vực kinh tế tư nhân tăng 2,45% so tháng trước và tăng 6,68% so cùng kỳ.

Cụ thể theo ngành hàng: Hàng nông lâm sản thực hiện thấp (dự ước tháng 11/2012 chỉ đạt 161 nghìn USD), do từ đầu năm đến nay các doanh nghiệp chỉ mới ký và xuất được hợp đồng xuất khẩu một số ít mặt hàng như hạt tiêu trắng và cà phê. Hàng thủy hải sản ước đạt 12,3 triệu USD bằng 13,76% so tổng kim ngạch xuất khẩu của TP Đà Nẵng, tăng 6,91% so cùng kỳ. Hàng CN-TTCN ước đạt 69,172 triệu USD bằng 84,72% so tổng kim ngạch xuất khẩu của TP Đà Nẵng, tăng 10,35% so cùng kỳ.

Lũy kế 11 tháng đầu năm 2012, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 810,27 triệu USD, tăng 13,5% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Hàng nông lâm sản ước đạt 4,33 triệu USD bằng 0,54% so tổng kim ngạch xuất khẩu của TP Đà Nẵng, bằng 36,4% so cùng kỳ. Hàng thủy hải sản ước đạt 111,5 triệu USD bằng 13,76% so tổng kim ngạch xuất khẩu của TP Đà Nẵng, tăng 1,91% so cùng kỳ. Hàng CN-TTCN ước đạt 694,42 triệu USD bằng 85,7% so tổng kim ngạch xuất khẩu của TP Đà Nẵng, tăng 17,19% so cùng kỳ.

Ước kim ngạch nhập khẩu tháng 11/2012 là 78,47 triệu USD tăng 5,94% so tháng trước và tăng 9,78% so cùng kỳ năm trước. Tháng 11/2012 các doanh nghiệp chủ yếu nhập khẩu nguyên vật liệu để gia công hàng xuất khẩu. Trong kim ngạch nhập khẩu tháng 11/2012, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu cao nhất, kim ngạch 32,54 triệu USD chiếm 41,48 % so tổng kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tăng 9,12% so tháng trước và tăng 12,93% so cùng kỳ, kim ngạch nhập khẩu khu vực kinh tế tư nhân đạt 29,79 triệu USD chiếm 37,96%, tăng 10,71% so cùng kỳ, kim ngạch nhập khẩu khu vực kinh tế nhà nước đạt 16,132 triệu USD, chiếm 20,56 % so tổng kim ngạch, tăng 2,42% so cùng kỳ.

Lũy kế kim ngạch nhập khẩu 11 tháng đầu năm 2012 ước là 809,07 triệu USD tăng 6,49% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: kim ngạch nhập khẩu khu vực kinh tế tư nhân đạt 288,43 triệu USD, chiếm 35,66%, tăng 6,72% so cùng kỳ; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt kim ngạch 322,376 triệu USD, chiếm 39,84% so tổng kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn, tăng 8,54%; kim ngạch nhập khẩu khu vực kinh tế nhà nước đạt 198,273 triệu USD, chiếm 24,51% tổng kim ngạch, tăng 3,02% so cùng kỳ.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn