(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Công văn về việc tổng kết khen thưởng Tổng điều tra cơ sở KTHCSN năm 2012
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 24/12/2012 Lượt xem: 8

Kính gửi: Ban chỉ đạo Tổng điều tra điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp các quận, huyện tại thành phố Đà Nẵng.

Kính gửi: Ban chỉ đạo Tổng điều tra điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp các quận, huyện tại thành phố Đà Nẵng.

Nội dung công văn:

- Tải file công văn tại đây

- Đề nghị các Chi Cục tiến hành lập danh sách các tập thể và cá nhân được khen thưởng về Thanh tra Cục chậm nhất vào cuối giờ chiều ngày 25/12/2012 để kịp tổng hợp và tiến hành lập hồ sơ trình UBND thành phố và Tổng Cục Thống kê.

Mọi chi tiết liên hệ Thanh tra Cục - 0511 3573576

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn