(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Lưu chuyển hàng hóa thành phố Đà Nẵng tháng 11/2012
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 25/12/2012 Lượt xem: 16

Lưu chuyển hàng hóa thành phố Đà Nẵng tháng 11/2012 tăng 0,97% so tháng trước, lũy kế 11 tháng đầu năm tăng 16,62% so cùng kỳ năm trước. Doanh thu vận tải hàng hóa và hành khách 11 tháng đầu năm 2012 tăng 6,63% so cùng kỳ năm trước.

(Nguồn: Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng)

*Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 11/2012 đạt 4.560,56 tỷ đồng, tăng 0,97% so tháng trước và tăng 9,06% so cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá thì tổng mức tháng 11/2012 tăng 0,6 % so tháng trước và tăng 2,13% so cùng kỳ.

Trong tổng mức: Kinh tế nhà nước đạt 557,23 tỷ đồng, chiếm 12,22%, tăng 1,18% so tháng trước, tăng 8,65% so cùng kỳ; Kinh tế tư nhân đạt 2.529 tỷ đồng, chiếm 55,47%, tăng 0,62% so tháng trước, tăng 8,32% so cùng kỳ; Kinh tế cá thể đạt 1.386,8 tỷ đồng, chiếm 30,41%, tăng 1,38% so tháng trước, tăng 9,75% so cùng kỳ; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 86,08 tỷ đồng, chiếm 1,89%, tăng 3,7% so tháng trước, tăng 24,6% so cùng kỳ.

Doanh thu bán lẻ thương mại tháng 11/2012 tăng 0,96% so tháng trước; Doanh thu khách sạn, nhà hàng tăng 1,27%; Doanh thu du lịch lữ hành tăng nhẹ (+0,66%) do đã qua mùa nghỉ hè nên lượng khách không cao và giảm 18,77% so cùng kỳ năm trước và do kinh tế các nước Châu âu suy thoái dẫn đến lượng khách đến địa phương du lịch năm nay thấp.

*Lũy kế 11 tháng đầu năm 2012, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước đạt 47,16 nghìn tỷ đồng, tăng 16,62% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Kinh tế nhà nước dự ước đạt 6.090,7 tỷ đồng, tăng 6,32% so cùng kỳ; Kinh tế tư nhân dự ước đạt 25.517 tỷ đồng, tăng 17,75% so cùng kỳ; Kinh tế cá thể dự ước đạt 13.282 tỷ đồng, tăng 15,58% so cùng kỳ; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài dự ước đạt 875,2 tỷ đồng, tăng 20,17% so cùng kỳ.

Trong tổng mức bán lẻ, doanh thu thương mại chiếm 73,61% tổng mức và tăng 18,25% so cùng kỳ; doanh thu khách sạn, nhà hàng chiếm 11% so tổng mức, tăng 20,92% so cùng kỳ; doanh thu du lịch chiếm 0,94% tổng mức, tăng 14,81% so tháng trước; doanh thu dịch vụ chiếm 14,44%, tăng 6,37% so cùng kỳ.

Vận tải

* Doanh thu: Tổng doanh thu hàng hóa, hành khách, dịch vụ đại lý vận tải thành phố 11 tháng đầu năm 2012 ước đạt 4.262 tỷ đồng, tăng 6,63% so cùng kỳ năm 2011. Trong đó: đường bộ ước đạt 3.726 tỷ đồng, tăng 5,84% so cùng kỳ năm 2011; đường biển ước đạt 535 tỷ đồng, tăng 12,39 % so cùng kỳ năm 2011.

* Sản lượng: Sản lượng vận chuyển hành khách 11 tháng đầu năm 2012 ước đạt 29.988 nghìn HK, tăng 6,35% so với cùng kỳ năm 2011, luân chuyển đạt 1.147 triệu HK.Km, tăng 6,16% so cùng kỳ năm ngoái.

Vận tải hàng hóa 11 tháng đầu năm 2012 ước đạt 29.718 nghìn tấn, tăng 8,38% so với cùng kỳ năm 2011 và luân chuyển đạt 2.734 triệu T.Km, tăng 6,02% so cùng kỳ năm 2011.

* Hàng hoá thông qua cảng: Sản lượng hàng hóa tháng 11/2012 thông qua Cảng là 320 nghìn tấn, giảm 9,4% so tháng trước. Trong đó: hàng nhập khẩu đạt 90 nghìn tấn, tăng 20% so với tháng trước, hàng xuất khẩu đạt 141 nghìn tấn, giảm 12,7% và hàng nội địa đạt 89 nghìn tấn, giảm 23,6%. Hàng container đạt 133 nghìn tấn, giảm 22,5% so với tháng trước.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn