(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý thành phố Đà Nẵng tháng 11 năm 2012
Người đăng tin: test test Ngày đăng tin: 25/12/2012 Lượt xem: 7

Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý thành phố Đà Nẵng tháng 11 năm 2012 tăng 1,8% so tháng trước. (Nguồn: Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng)

Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý thành phố Đà Nẵng tháng 11 năm 2012 tăng 1,8% so tháng trước.

Dự kiến tháng 11 năm 2012, vốn đầu tư thực hiện được 554.267 triệu đồng, tăng 1,8% so với tháng trước, trong đó: nguồn cân đối ngân sách chiếm 1,07%, giảm 1,71%; vốn trung ương hỗ trợ theo mục tiêu chiếm 13,2%, tăng 0,96%; vốn nước ngoài chiếm 25,29%, tăng 1,87%, vốn từ nguồn xổ số kiến thiết chiếm 0,13%, tăng 2,19%; vốn từ nguồn vốn khác chiếm 60%, tăng 2,02%; vốn từ ngân sách NN cấp quận (huyện) chiếm 0,31%, tăng 0,95%.

* Tình hình một số công trình trọng điểm năm 2012:

+ Dự án xây dựng cầu mới qua Sông Hàn (Cầu Rồng): Dự án tính từ khi khởi công 19/07/2009 đến 15/10/2012 công trình đã thực hiện được 1.114 tỷ đồng, đạt 86,02% giá trị 3 gói thầu, trong đó: gói thầu 1a đã hoàn thành quyết toán với giá trị xây lắp hoàn thành đạt 251 tỷ đồng. Gói thầu 1b đã hoàn thành 84,31% khối lượng. Tính từ đầu năm đến 15/10/2012 công trình đã thực hiện được 444 tỷ đồng, đạt 96,16% kế hoạch và đã giải ngân được 310,37 tỷ đồng, đạt 77,6% kế hoạch.

+ Trung tâm hành chính thành phố: Tính từ khi khởi công đến 15/11/2012 công trình đã thực hiện được 408.200 triệu đồng, đạt 23,57% so với tổng mức đầu tư. Tính từ đầu năm 2012 đến nay công trình đã thực hiện được 173.188 triệu đồng, riêng trong tháng 10/2012 thực hiện được 33.246 triệu đồng, chủ yếu là gói thầu xây lắp phần thân hoàn thiện.

+ Bệnh viện ung thư Đà Nẵng: Từ khi khởi công đến 15/11/2012 công trình (Phần xây lắp) đã thực hiện được 732.703 triệu đồng, đạt 87,92% so với tổng mức đầu tư. Tính từ đầu năm đến nay công trình đã thực hiện được 449.260 triệu đồng, riêng trong tháng 10/2012 đã thực hiện 9.004 triệu đồng.

+ Sân vận động Hòa Xuân 20.000 chỗ ngồi: Tính từ khi khởi công đến 15/11/2012 công trình đã thực hiện được 2.145 triệu đồng, đạt 0,65% so với tổng mức đầu tư. Chủ yếu là phần thí nghiệm cọc.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn