(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Thông báo liên quan đến thi tuyển công chức ngành thống kê
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 22/02/2013 Lượt xem: 25

Thông báo số 22/TB-HĐTD : Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng Cục Thống kê năm 2012-2013 Danh sách thí sinh dự thi tuyển Cụm Đà Nẵng Quyết định số 285/QĐ-TCTK về việc tổ chức kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng Cục Thống kê năm 2012-2013

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn