(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Câu hỏi 8. Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với Luật thống kê thì áp dụng như thế nào?
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 13/03/2013 Lượt xem: 24

Trả lời: Theo quy định chung, trong trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia ký kết có quy định khác với luật trong nước của Việt Nam sẽ áp dụng quy định trong điều ước quốc tế đó. Do vậy, khi điều ước quốc tế về thống kê mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với Luật thống kê thì sẽ áp dụng theo điều ước quốc tế đó.

Trả lời:

Theo quy định chung, trong trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia ký kết có quy định khác với luật trong nước của Việt Nam sẽ áp dụng quy định trong điều ước quốc tế đó. Do vậy, khi điều ước quốc tế về thống kê mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với Luật thống kê thì sẽ áp dụng theo điều ước quốc tế đó.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn