(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Cục Thống kê Đà Nẵng năm 2013 (22/03/2013)
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 25/03/2013 Lượt xem: 20

Sáng ngày 22 tháng 03 năm 2013, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Thống kê (CTK) Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2013. Ông Lê Đức Tráng - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng CTK và ông Nguyễn Thanh Chuẩn Chủ tịch công đoàn CTK đồng chủ trì Hội nghị.

Sáng ngày 22 tháng 03 năm 2013, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Thống kê (CTK) Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2013. Ông Lê Đức Tráng - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng CTK và ông Nguyễn Thanh Chuẩn Chủ tịch công đoàn CTK đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị gồm toàn thể cán bộ công chức thuộc văn phòng Cục Thống kê.

Hội nghị được nghe các báo cáo Tổng kết công tác chuyên môn năm 2012; báo cáo Tổng kết công tác công đoàn và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2013. Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 gồm những nhiệm vụ chủ yếu sau: Tập trung nguồn lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin thống kê, điều tra thống kê và một số nhiệm vụ thống kê quan trọng; tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, Chiến lược phát triển thống kê; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Đề án “Khắc phục chênh lệch số liệu; tăng cường và đổi mới một bước công tác quản lý tài chính ở đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, đưa kết quả đề tài áp dụng vào thực tiễn; tiếp tục đổi mới công tác pháp chế, tuyên truyền, thanh tra, thi đua - khen thưởng nhằm động viên khuyến khích công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành. Quản lý tài chính công khai, tiết kiệm, đúng quy định của Bộ Tài chính.

Tại Hội nghị, cán bộ công chức viên chức cơ quan Cục Thống kê đã phát biểu nhiều ý kiến đề xuất có giá trị nhằm thúc đẩy sự phát triển của toàn ngành và thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của ngành cấp trên và địa phương giao cho Cục Thống kê năm 2013.

Cũng tại hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác thanh tra nhân dân của cơ quan Cục thống kê nhiệm kỳ 2011-2013 và những nội dung hoạt động chủ yếu nhiệm kỳ 2013 - 2015. Cuối buổi hội nghị, đại diện Ban thư ký hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị và đã được toàn thể cán bộ công chức nhất trí thông qua.

Hội nghị cán bộ công chức năm 2013, tại thành phố Đà Nẵng đã thành công tốt đẹp./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn