(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Biểu mẫu và hướng dẫn công tác ghi phiếu thông tin I&O
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 06/04/2013 Lượt xem: 54

Thực hiện Quyết định số 352/QĐ-TCTK ngày 05-3-2013 và Quyết định số 342/QĐ – TCTK ngày 23-02-2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc Điều tra thu thập thông tin Doanh nghiệp 2013 và điều tra lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2012. Nhằm phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển KT-XH của đất nước và phân tích, đánh giá kết quả sản xuất chi tiết theo 168 ngành sản phẩm và đánh giá sự thay đổi cơ cấu chi phí sản xuất, tích luỹ, tiêu dùng, xuất khẩu, nhập khẩu và các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp khác; Tính toán các hệ số cơ bản phục vụ biên soạn hệ thống tài khoản quốc gia và xây dựng các mô hình phục vụ cho công tác phân tích kinh tế vĩ mô.

Biểu mẫu điều tra Doanh nghiệp 2013
(Nhấp vào link tương ứng để tải về biểu mẫu)

Thông tin liên hệ hướng dẫn nghiệp vụ:

Phòng Tổng hợp : (0511) 3827 680

Phòng Công nghiệp: (0511) 3821 725

Phòng Thương mại: (0511) 3828 031

Phòng Nông Nghiệp: (0511) 3827 461

Thanh tra Cục: (0511) 3573 576

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn