(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Biểu mẫu Báo cáo hệ thống chỉ tiêu
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 15/04/2013 Lượt xem: 19

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2013, thực hiện công văn số 214/TCTK-PPCĐa ngày 10/3/2013 về việc đánh giá tình hình thu thập, tổng hợp, công bố các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện; Lãnh đạo Cục Thống kê đề nghị các phòng nghiệp vụ tiến hành rà soát việc thu thập, tổng hợp và công bố các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện ban hành theo thông tư số 02/2011/TT-BKHĐ ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2013, thực hiện công văn số 214/TCTK-PPCĐ ngày 10/3/2013 về việc đánh giá tình hình thu thập, tổng hợp, công bố các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện; Lãnh đạo Cục Thống kê đề nghị các phòng nghiệp vụ tiến hành rà soát việc thu thập, tổng hợp và công bố các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện ban hành theo thông tư số 02/2011/TT-BKHĐ ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư

- Mức độ thu thập, tổng hợp và công bố chi tiết của từng chỉ tiêu (đã thu thập, chưa thu thập, đã công bố)

- Kiến nghị đề xuất, lộ trình thực hiện các chỉ tiêu chưa thu thập, tổng hợp, công bố được.

Báo cáo của đơn vị hoàn thành trước ngày 7 tháng 4 năm 2013 và gửi về Phòng Thanh tra - Phương pháp chế độ - Công nghệ Thông tin theo địa chỉ thư điện tử: thanhtradna@gso.gov.vn./.

Tải Biểu mẫu báo cáo

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn